Punktualnie o 10.00 rozpoczęła się ceremonia wprowadzenia nowego Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie, mł. insp. Krzysztofa Gałuszki, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński rozkazem personalnym z dniem 7 czerwca br. powierzył pełnienie obowiązków na nowym stanowisku. Nowy komendant został przedstawiony zgromadzonym gościom przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kucię. W uroczystości wzięli udział policjanci i pracownicy komendy.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński rozkazem personalnym z dniem 7 czerwca br. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. Krzysztofowi Gałuszce. Dziś uroczystego wprowadzenia nowego szefa garnizonu w Jaworznie dokonał zastępca szefa śląskich policjantów inspektor Piotr Kucia. Nowy komendant miejski rozpoczął uroczystość złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji personalnej głos zabrał insp. Piotr Kucia, który przybliżył przebieg dotychczasowej służby nowego komendanta.

Mł. insp. Krzysztof Gałuszka to doświadczony policjant, który do tej pory pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej. Awans ten, jak podkreślił zastępca komendanta wojewódzkiego, to zasługa jego umiejętności w zarządzaniu oraz doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Nowy komendant wyraził wdzięczność za otrzymane zaufanie, a także zapewnił, że jest otwarty na współpracę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna.

Nowemu komendantowi życzymy wielu sukcesów oraz pomyślności w kierowaniu jaworznicką jednostką.

  • podinsp. Jacek Sowa składa meldunek insp. Piotrowi Kuci
  • insp. Piotr Kucia Przemawia do policjantów
  • mł.insp. Artur Stachańczyk wręcza kwiaty nowemu komendantowi i gratuluje awansu