Policjanci z jaworznickiej komendy wzięli udział w Wakacyjnych Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie i Młodzieżowe Centrum Karier. Policjanci przygotowali stoisko informacyjne dla osób zainteresowanych wstąpieniem w ich szeregi. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Natomiast profilaktyk z jaworznickiej komendy aspirant Monika Śliwińska przeprowadziła prelekcję. Policjantka omówiła problematykę handlu ludźmi w kontekście wakacyjnych wyjazdów do pracy za granicę.

Wczoraj na płycie jaworznickiego rynku odbyły się Wakacyjne Targi Pracy. Była to kolejna edycja targów zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Młodzieżowe Centrum Karier. Swoje miejsce w tym przedsięwzięciu znaleźli również jaworzniccy stróże prawa. Mundurowi odpowiadali na szereg pytań oraz rozdawali ulotki z informacjami dla kandydatów do służby. Zainteresowani pracą w policji mogli również otrzymać informacje, jakie wymagania należy spełnić i jaką przejść procedurę kwalifikacyjną, aby móc podjąć służbę w niebieskich szeregach. W trakcie trwania targów prelekcję na temat handlu ludźmi wygłosiła młodsza aspirant Monika Śliwińska profilaktyk z jaworznickiej komendy.

Wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można skorzystać z takich stron jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli mamy wątpliwości, czy oferta pracy może budzić obawy, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. Grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy.