Ciągłe kłótnie, nieporozumienia, zdrada jednego z małżonków. W takich sytuacjach zastanawiamy się jaki jest sens trwania w tak beznadziejnie wyglądającym związku małżeńskim. Często rozwód uważamy za zjawisko które nas nie dotknie. Jednak w życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym zastanawia się czy osoba, z którą żyje kilka bądź kilkanaście lat jest osobą dla nas odpowiednią. Jeśli chodzi o rozwody Gdańsk nie odbiega od normy w stosunku do innych większych miast w Polsce. Ilość złożonych pozwów rozwodowych jest bardzo zbliżona.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Sprawa jest dosyć prosta. Każdy z małżonków może samodzielnie złożyć pozew o rozwód. Może to zrobić poprzez wysłanie odpowiednich dokumentów listownie lub udać się do sądu osobiście składając prawidłowo skompletowaną dokumentację w biurze podawczym wydziału cywilnego sądu, najczęściej okręgowego, któremu podlegamy ze względu na ostatni wspólny adres pod którym mieszkaliśmy ze współmałżonkiem. Jeśli mąż albo żona zmienili miejsce zamieszkania, pozew należy złożyć do sądu okręgowego przypisanego do obecnego miejsca zamieszkania małżonka.

Przed złożeniem pozwu dobrym pomysłem jest skorzystanie z porady adwokata, który specjalizuje się w dziedzinie rozwodów. Jego pomoc może okazać się nieoceniona, gdy przyjdzie nam zmierzyć się z ewentualnymi konsekwencjami wynikających z podjęcia decyzji o rozstaniu z mężem czy też żoną.

Co należy ująć w pozwie rozwodowym?

Zasięgając poradę prawną u prawnika zajmującego się rozwodami uzyskamy informację co ma się znaleźć w pozwie o rozwód. Sprawą oczywistą jest, że konieczne do wypełnienia dokumentów rozwodowych są dane personalne obojga małżonków: imiona, nazwiska, adresy pod którymi aktualnie zameldowane są strony pozwu, jak również zawody wykonywane przez współmałżonków.

Ważną, jeżeli nie najważniejszą kwestią w trakcie wypełniania pozwu rozwodowego jest zaznaczenie z czyjej winy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Małżonkowie starający się o rozwód często ubiegają się o wyrok sądu bez orzekania o winie, ze względu na czas w jakim takie pozwy zostają rozpatrywane. Sądy najczęściej orzekają rozwód w trakcie jednej, maksymalnie dwóch rozpraw rozwodowych, po których każdy z małżonków może rozpocząć nowe życie.

Zdrada: czy ostatecznością jest rozwód?

Wina jednego z małżonków

Sprawa wydaję się bardziej skomplikowana gdy w grę wchodzi wina jednej ze stron. W takich przypadkach rozwody najczęściej stają się swego rodzaju batalią o podział majątku, przyznanie praw rodzicielskich bądź też ustalenie alimentów na dzieci, które nie uzyskały jeszcze pełnoletności, oczywiście w przypadku jeśli dane małżeństwo owe dzieci posiada. Adwokat z Gdańska czy też każdego innego miasta w Polsce musi włożyć więcej pracy w to aby rozwody z winy jednej ze stron miały swoje szczęśliwe zakończenie dla klientów zgłaszających się do niego o pomoc prawną.

Każdy pozew rozwodowy należy odpowiednio uzasadnić. W składanych przez nas dokumentach należy dokładnie opisać dlaczego i w jaki sposób nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Bardzo ważne mogą okazać się zeznania świadków, których oczywiście możemy wcześniej powołać. Ich zeznania pomogą podjąć sądowi decyzję, czy pozew jest właściwie uzasadniony i czy faktycznie relacje małżonków są nie do uratowania. Możemy dodatkowo złożyć dokumenty świadczące o braku więzi emocjonalnych między mężem a żoną jeśli jesteśmy w ich posiadaniu. Pomogą one sądowi podjąć decyzję adekwatną do sytuacji.

Rozwody należą do spraw nieprzyjemnych, nie oznacza to jednak że nie są rzeczą powszechną. Nie każde rozstanie małżonków musi kończyć się awanturą, a przy pomocy odpowiedniego adwokata zajmującego się jedynie sprawami rozwodowymi możemy przejść przez to bolesne doświadczenie bez szwanku.