Skanowanie dokumentów i to tyle? – Czym zajmuje się dział kadr i płac?

Dział obecny niemal w każdej firmie, odpowiedzialny za kadry i płace to tzw. „drugi front”. Pracownicy tego sektora nie mają styczności z klientami, nie biorą udziału w działaniach marketingowych, nie uczestniczą w produkcji, natomiast mają ogromny wpływ na to, że przedsiębiorstwo może płynnie funkcjonować. Jakie możemy wrócić główne działania, którymi zajmują się działy kadr i płac oraz jakie są ich cele?

Chociaż wielu osobom zapewne wydaje się, że dział kadr i płac odpowiedzialny jest jedynie za skanowanie dokumentów i jeszcze kilka innych zadań, tak naprawdę to szereg bardzo istotnych obowiązków, które mają bardzo wydatny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Warto dowiedzieć się, z czym trudzą się specjaliści w tej dziedzinie, aby mieć jak najszerszy pogląd na tę sprawę.

Dział kadr i płac – podstawowe zadania

Elementarnym obowiązkiem działu kadr i płac jest dbałość o to, aby w wewnętrznym środowisku pracy i wśród pracowników panował porządek. Są to pracownicy, którzy muszą dopilnować prawidłowości wszelkich dokumentów (sporządzenie i podpisanie na czas). Jest to także ich gromadzenie oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach, aby te mogły być w razie potrzeby wydawane lub niszczone.

Dodatkowo, dział ten musi szczególnie zwracać uwagę na to, czy wszelkie dokumenty są zgodne z Kodeksem pracy. Jest to niezwykle duża odpowiedzialność. Obowiązki nie dotyczą bowiem jedynie dokumentacji, ale także naliczania wynagrodzeń. To właśnie oni doskonale wiedzą kto ile zarabia, dlatego też muszą dbać o to, aby każdy pracownik otrzymał pieniądze w wyznaczonym terminie. Bardzo istotne jest to, aby specjalista ds. kadr i płac był osobą dyskretną, gdyż takie kwestie jak chociażby wysokość zarobków itp., powinny pozostać między nimi, a przełożonymi.

Prawo pracy to obowiązek!

O ile dyskrecja jest niezwykle ważna, o tyle nie jest ona kompetencją stawianą tutaj na pierwszym miejscu. Konieczne jest to, aby pracownik działu kadr i płac, doskonale orientował się w przepisach prawa pracy. Aby kompetencje takiej osoby stały na najwyższym poziomie, wymaga się ciągłego poszerzenia swej wiedzy w tym zakresie, gdyż zmiany w tej dziedzinie prawa bardzo dynamicznie się zmieniają.

To nie tylko dopilnowywanie prawidłowości we wszystkich dokumentach, ale też chociażby wyliczanie dni urlopowych, zwolnień i wszelkich terminów wolnych od pracy. To też dbałość o to, aby środki i rozliczenia w odpowiednim czasie wpływały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także do Urzędu Skarbowego. Pilnują tego, by wszyscy pracownicy mieli odbyte wymagane szkolenia, jak np. BHP i dysponowali jednocześnie wszelkimi uprawnieniami, które pozwalają im na wykonywaniem swego zawodu.

Istnieje jeszcze jeden obowiązek kadr, natomiast nie jest tak, że zauważymy takie działanie dosłownie w każdej firmie. Otóż chodzi o pewien wpływ na pracowników, by ich praca była jak najbardziej efektywna. Dział ten ma w końcu wgląd w dokumentu, które dowodzą kompetencji pracowników, stąd mogą wspomóc zarządzanie zasobami ludzkimi, chociażby poprzez oddelegowanie danej osoby na konkretne szkolenie, bądź dobranie do innego działu innego pracownika, którą ją uzupełni.

Istnieją przedsiębiorstwa, które nie posiadają wyżej opisywanego działu i decydują się na outsourcing kadrowo płacowy, poprzez zatrudnienie zewnętrznej firmy. To rozwiązanie, które nie sprawdzi się w wypadku każdej organizacji, jednak pozwala na redukcję kosztów oraz sporą oszczędność czasu.