Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Komenda Miejska Policji w Jaworznie wspólnie z Urzędem Miejskim w Jaworznie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie organizuję debatę społeczną pn. „Cyberprzemocy mówię NIE”. Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków przy ul. ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie. Serdecznie zapraszamy.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka związana z mową nienawiści, cyberprzemocą i relacjami międzyludzkimi w erze cyfrowej. Prelegenci występujący na debacie to osoby mające bardzo dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu poruszanej problematyki. Wymiana z nimi doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, w zakresie zwalczania wyżej wymienionych przestępstw może być z korzyścią dla wszystkich.

Plan debaty:

10.00 – Powitanie zaproszonych gości i uczestników

10.10 – Wprowadzenie do debaty przez przedstawiciela jaworznickiej policji

10.20 – „ Czy istnieje życie bez smartfona” - wystąpienie Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie mgr Barbary Obertyn

11.00 – „(Nie) Bezpieczny Internet” - wystąpienie przedstawiciela Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

11.30 – „Internet oddala – relacje międzyludzkie w erze cyfrowej” - wystąpienie przedstawiciela Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie - doktora Macieja Palucha

12.30 – Rozdanie ankiet i podsumowanie debaty

Serdecznie zapraszamy również  przedstawicieli mediów do wzięcia udziału w wydarzeniu!.