Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Przypominamy i zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem, której możecie Państwo poinformować Nas o zagrożeniach, niebezpieczeństwach oraz zjawiskach niekorzystnych występujących na terenie Jaworzna, a które budzą u Państwa niepokój lub niezadowolenie. Wszystkie przekazywane w ten sposób informacje są starannie weryfikowane aby w późniejszym czasie jaworznicka policja mogła skutecznie im przeciwdziałać.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

  • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

     - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji  pozarządowych,
     - w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

  • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
  • Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji na terenie których została już uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki którzy weryfikują każde zgłoszenie. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości tego typu zagrożeń we wskazanych miejscach.

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.