W związku z zagrożeniem koronawirusem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie polecenia Komendanta Głównego Policji, do odwołania zawiesza prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym przyjmowanie aplikacji do służby. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, w sprawach dotyczących postępowań kwalifikacyjnych zalecamy nieskładanie wizyt w jednostkach Policji oraz niewysyłanie aplikacji do służby pocztą. W sprawach dotyczących rekrutacji do służby w Policji możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy.