Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położony w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9.

Ogłoszenie_o_przetargu

Załącznik_nr1_Regulamin_przetargu

Załącznik_nr2_Oświadczenie – edytowalna

Załącznik_nr2_Oświadczenie

Załącznik_nr3_zgłoszenie_wizja_lokalna – edytowalna

Załącznik_nr3_zgłoszenie_wizja_lokalna