Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

W naszym mieście trwają działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. O takich osobach często mówimy „niechronieni”, gdyż w przeciwieństwie do kierowców czy pasażerów, pieszego nie chronią zaawansowane systemy bezpieczeństwa instalowane w samochodach. Policjanci drogówki reagują na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, zwłaszcza na przejściach dla pieszych, na których w ostatnim czasie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Jaworzniccy policjanci drogówki każdego dnia podejmują starania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. W ostatnim czasie do większości zdarzeń drogowych z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych – miejscach, w których każdy powinien czuć się bezpiecznie. Policjanci pełniąc służbę na drodze, reagują na każde niebezpieczne zachowanie, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze. Najczęstszą przyczyną wypadków jest wciąż nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Dojeżdżając do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i koncentrację Równie niebezpieczne jest wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nawet, jeśli w danym momencie nic na to nie wskazuje.

Praca policjantów ruchu drogowego powinna być wsparta odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. A jeśli mówimy o odpowiedzialności to mówimy przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – swoistego fundamentu bezpieczeństwa na drogach. Nie bez znaczenia pozostaje relacja „kierowca – pieszy”, którą powinien cechować wzajemny szacunek. Tylko wtedy, przy jedoczesnym przestrzeganiu przepisów będziemy mogli czuć się bezpiecznie na drodze.