Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Mundurowi z jaworznickiej komendy ponownie spotkali się z młodzieżą. Tym razem udali się do Liceum Ogólnokształcącego numer 3 i przeprowadzili lekcję w dwóch klasach dotyczącą procederu „Handlu ludźmi". W trakcie zajęć dyskutowano również na tematy ruchu drogowego oraz działań „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Mundurowi z jaworznickiej komendy ponownie spotkali się z jaworznicką młodzieżą. Tym razem udali się do Liceum Ogólnokształcącego numer 3 w Jaworznie, gdzie rozmawiali o temacie, który możemy śmiało określić jako współczesne niewolnictwo. Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej i mimo podejmowania wielu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie temu procederowi w dalszym ciągu jest dużym problemem. Ponadto, z uwagi na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia, a przestępcy ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar. Następnym punktem spotkania była tematyka związana z bezpiecznym przebywaniem nad wodą. Rzecznik jaworznickich policjantów przypomniał młodzieży o działaniach „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Pouczył, że woda oprócz radości i zabawy, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, takich, jak skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu czy pływanie w miejscach niedozwolonych. Na sam koniec spotkania policjanci omówili najnowsze przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i kierujących.
Dziękujemy Dyrekcji 3 Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie za możliwość spotkania się z młodzieżą i przeprowadzenia w bardzo komfortowych warunkach dzisiejszej prelekcji. Dziękujemy Szkolnej Radzie Uczniowskiej za świetną współpracę i wskazanie obszarów do rozmów z licealistami.

  • Policjant rozmawia z licealistami
  • Policjant rozmawia z licealistami
  • Policjant na zdjęciu grupowym z licealistami