Wczoraj przy ulicy Bukowskiej jaworzniccy oraz olkuscy policjanci ruchu drogowego prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Nadrzędnym celem działań jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Wczoraj w godzinach od 10:00 do 20:00 zostały przeprowadzone działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Były one efektem porozumienia Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu.
W działaniach brali udział policjanci ruchu drogowego z obydwóch jednostek. Miejsce przeprowadzonych działań było wytypowane z uwagi na fakt, iż ulica Bukowska na granicy powiatów, nie posiada pobocza oraz występuje tam, nasilony ruch rowerzystów. Z policyjnych statystyk wynika, że często dochodzi tam do zdarzeń drogowych, wynikających z faktu przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W akcji zostały wykorzystane oznakowane radiowozy oraz motocykle, jak również nieoznakowany radiowóz marki BMW wyposażony w wideorejestrator. Policjanci ujawnili kilkanaście wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości oraz kontrolowali trzeźwość rowerzystów.