Pieszy, rowerzysta i motocyklista to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Niechronieni dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego nic ich nie chroni, nie mają pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie. Dlatego policjanci z jaworznickiej drogówki regularnie prowadzą akcje i działania profilaktyczne ukierunkowane wła

Policjanci z jaworznickiej komendy cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Partnerem działań jest Urząd Miejski w Jaworznie, który zakupił różne, przydatne na co dzień odblaskowe gadżety. Elementy odblaskowe, poprawiają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego. W sobotę do południa policjanci rozdawali te małe, ale jakże ważne elementy mieszkańcom naszego miasta. Działania spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Przypominamy, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej uwagi i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, rowerzyści i motocykliści. Pamiętajmy, bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.