Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Jaworzniccy policjanci odwiedzili dzieci przebywające na półkolonii w Szkole Podstawowej nr 7, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jaworzno. Mundurowi ostrzegali najmłodszych przed kontaktem z nieznajomym, promowali bezpieczne zachowania nad wodą oraz w ruchu drogowym. Działania policjantów realizowane były w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2021”.

Policjanci z jaworznickiej komendy zajmujący się profilaktyką od początku wakacji uczestniczą w wielu spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Ostatnio mundurowi odwiedzili kolejne grupy dzieci przebywających na półkoloniach w Szkole Podstawowej numer 7. Stróże prawa przekazywali młodym słuchaczom praktyczną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Uczestnicy spotkań usłyszeli o tym, jak i gdzie można bezpiecznie się kąpać i uprawiać sporty wodne. Ponadto policjanci przypomnieli o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz o zagrożeniach, jakie czyhają na przejazdach kolejowych. Przestrzegali przed nieznajomymi, którzy nas zaczepią i mówili, jak należy się wówczas zachować. Wszystkie działania policjanci realizują zgodnie z założeniami prowadzonych kampanii „Bezpieczne wakacje 2021” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

Policja apeluje:
Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.