Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Dzisiaj policyjny profilaktyk i dzielnicowi spotkali się z młodymi strażakami ochotnikami, gdzie poruszyli tematy związane z zagrożeniami, jakie czyhają na młodego człowieka podczas wakacji. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Stróże prawa przedstawili zebranym strażakom, jakie konsekwencje prawne oraz zdrowotne wynikają z sięgania po środki odurzające, a w szczególności „dopalacze”.

Policjanci z jaworznickiej komendy zostali zaproszeni do ochotniczej Straży Pożarnej na Osiedlu Stałym, gdzie opowiadali o bezpieczeństwie nad wodą i w górach, cyberprzemocy, a także zjawisku patologicznym, jakim jest zażywanie dopalaczy. Funkcjonariusze przedstawili jakiego rodzaju przestępstwa popełnia najczęściej młodzież za pośrednictwem Internetu, informowali jak radzić sobie z tego typu zachowaniami oraz gdzie szukać pomocy. Podczas spotkania prowadzący powiedzieli kilka słów o dopalaczach i rozdali ulotki. Omówili, czym są dopalacze, jak wpływają na organizm oraz jakie kary grożą za posiadanie zabronionych środków. Policjanci pokazali młodzieży wyposażenie policyjne umundurowanie oraz radiowóz, do którego można było wsiąść i poczuć się jak prawdziwy Policjant.

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

  • Wakacyjne spotkanie w OSP Osiedle Stałe radiowóz i policjanci
  • Strażacy ochotnicy siedzący na krzesłach
  • Zdjęcie grupowe strażacy ochotnicy i policjanci