Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Seniorzy są grupą narażoną na działanie oszustów, którzy wykorzystują ich łatwowierność i ufność. Dlatego im większa ich świadomość dotycząca zagrożeń, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dadzą się „nabrać” na legendy przedstawiane przez przestępców.

Jaworzniccy policjanci wzięli udział w kolejnym spotkaniu z seniorami uczęszczającymi do Klubu seniora „To i Owo” mieszczącego się w naszym mieście. Rozmowy z seniorami mają na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie w aspekcie przestępstw popełnianych na ich szkodę oraz zagrożeń komunikacyjnych. W trakcie spotkania mundurowi uświadamiali seniorów na temat realnego zagrożenia oszustwami oraz informowali o sposobach działania sprawców takich przestępstw. Zwiększenie aktywności jaworznian na rzecz zapewniania bezpieczeństwa sobie i najbliższym sąsiadom, w myśl zasady „strzeżonego sąsiad strzeże” jest bardzo istotna z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kształtowanie nie tylko wśród seniorów umiejętności unikania zagrożeń oraz podnoszenie ich świadomości prawnej w różnych aspektach funkcjonowania życia publicznego, może uniemożliwić potencjalnemu oszustowi dokonania na nas przestępstwa. Dlatego też tematyka prelekcji jest różnorodna i dopasowana do oczekiwań odbiorców. Poruszane są zagadnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w przestrzeni publicznej, a także zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania kart płatniczych czy przestępczością internetową.