Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Dąbrowskie uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości odbyły się dzisiaj w Sanktuarium NMPA oraz na Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej. Wśród delegacji nie zabrakło przedstawicieli dąbrowskiej Policji. Na ich czele stał Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek.

Uroczystości w 103. rocznicę odzyskania niepodległości rozpoczęła odprawiona w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej msza święta w intencji Ojczyzny oraz tych wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie. Następnie odbył się przemarsz uczestników na Plac Wolności, gdzie symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 11. Pułku Piechoty Zagłębiaków złożyli przedstawiciele służb mundurowych. W miejskich uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, władze Dąbrowy Górniczej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Oficjalnej delegacji z dąbrowskiego garnizonu Policji przewodniczył Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek.

W czasie Mszy Świętej została poświęcona ziemia z pola bitewnego pod Dytiatynem, gdzie 16 września 1920 roku, w okresie wojny polsko-sowieckiej, 600 polskich żołnierzy z 13 Pułku Piechoty i 8 Brygady Artylerii stoczyło kilkugodzinny bój z dwiema sowieckimi brygadami jazdy i piechoty. Dzięki bohaterstwu Polaków niewielki oddział zatrzymał na wiele godzin marsz dwóch brygad sowieckich, ratując przed rozbiciem tyły 8. Dywizji Piechoty i ukraińską dywizję kawalerii. Polskie siły miały zatem czas, by przygotować się na spotkanie z sowiecką kawalerią „Czerwonych Kozaków”, którą rozbito później pod Tarnopolem. Walki z 16 września 1920 roku, z powodu ogromnych start i heroicznej postawy polskich żołnierzy, nazwano polskimi Termopilami, podobnie jak było to w przypadku bitwy pod Zadwórzem.

Ziemia z pola bitewnego pod Dytiatynem została pobrana i przywieziona z inicjatywy polskich policjantów pod przewodnictwem Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotra Uwijały i Dowódcy Kontyngentu Policyjnego w Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie nadkom. Marka Dzierżęgi, którzy podobnie jak przed rokiem, wspólnie z harcerzami, upamiętnili bohaterstwo polskich żołnierzy walczących o wolność i granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste przeniesienie urny z poświęconą ziemią i złożenie jej do kolumbarium przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

 • Zdjęcia przedstawiające stojących na baczność: dwóch umundurowanych policjantów w strojach galowych, dwóch harcerzy oraz dwie umundurowane uczennice klasy mundurowej. Osoby te pełnia warte honorową przy białej urnie.
 • Zdjęcia przedstawiające wnętrze kościoła podczas mszy i siedzących w ławkach: parlamentarzystów, umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego, harcerzy, klasy mundurowe oraz osoby prywatne uczestniczące we Mszy Świętej.
 • Zdjęcia przedstawiające stojących na baczność: dwóch umundurowanych policjantów w strojach galowych, dwóch harcerzy oraz dwie umundurowane uczennice klasy mundurowej. Osoby te pełnia warte honorową przy białej urnie. Za nimi dwóch księży w strojach liturgicznych odprawiający nabożeństwo. widzimy również stojących tyłem : parlamentarzystów, władze miasta, umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego, harcerzy, klasy mundurowe i poczty sztandarowe.
 • Zdjęcia przedstawiające umundurowanego policjanta na ambonie kościelnej podczas czytania Pisma Świętego.
 • Zdjęcia przedstawiające stojących na baczność: dwóch umundurowanych policjantów w strojach galowych, dwóch harcerzy oraz dwie umundurowane uczennice klasy mundurowej. Osoby te pełnia warte honorową przy białej urnie. Przed nimi ksiądz w stroju liturgicznym kropidłem wykonuje obrzęd poświęcenia ziemi wewnątrz białej urny.
 • Zdjęcia przedstawiające poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej składający hołd poległym, w tle widzimy uczestników Mszy Świętej.
 • Zdjęcia przedstawiające stojących w bocznej nawie kościoła, w rzędzie młodych harcerzy.
 • Zdjęcia przedstawiające uroczystości na zewnątrz kościoła, umundurowanych Policjantów, orkiestrę górników oraz uczestników nabożeństwa.
 • Zdjęcia przedstawiające czterech umundurowanych galowo Policjantów o raz księdza w szacie liturgicznej, którzy to idą w kierunku kolumbarium by złożyć wieniec w hołdzie poległym. W tle poczty sztandarowe i orkiestra górników.
 • Zdjęcia przedstawiające trzech umundurowanych galowo policjantów stojących na baczność, w tle poczty sztandarowe.
 • Zdjęcia przedstawiające dwóch umundurowanych galowo policjantów pełniących wartę przy kolumbarium oraz umundurowanego galowo policjanta/dowódcę uroczystości składającego hołd poległym.
 • Zdjęcia przedstawiające dwóch harcerzy i jedną uczennicę klasy mundurowej w trakcie składania ziemi w białej urnie w krypcie na tablicy pamiątkowej ks. Grzegorza Augustynika.
 • Zdjęcia przedstawiające na pierwszym planie oznakowany radiowóz policyjny używający niebieskich sygnałów świetlnych oraz w tle uczestników przemarszu ulicami Dąbrowy Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiające zmianę warty honorowej pełnionej przez klasy mundurowe przy tablicy kamiennej, w tle widzimy uczestników dąbrowskiego Święta Niepodległości.
 • Zdjęcia przedstawiające stojących pod namiotem parlamentarzystów, władze miasta, księdza, umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Wojska Polskiego, w tle widzimy uczestników dąbrowskiego Święta Niepodległości.