Jaworzniccy policjanci, wspólnie z kolegami z komisariatu autostradowego w Gliwicach, promowali bezpieczne zachowania w ruchu drogowym na ulicach Jaworzna. Skupili się przede wszystkim na bezpieczeństwie pieszych, rozdając im odblaski i przypominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że pieszy, podobnie jak kierujący, jest równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, korzystającym nie tylko z określonych praw, ale również spoczywają na nim pewne obowiązki.

Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, czy śliska nawierzchnia, to czynniki negatywnie wpływające na bezpieczeństwo. Zadbajmy więc, aby ten czas był przede wszystkim bezpieczny. Mundurowi każdego dnia prowadzą działania ukierunkowane na kierujących oraz pieszych. Zwracają szczególną uwagę na te rejony, w których ruch jest największy. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, poprzez ograniczenie liczby zdarzeń z ich udziałem, a także kształtowanie świadomości kierujących i pieszych na temat występujących zagrożeń. W trakcie prowadzonych działań, mundurowi skupili również uwagę na kierowcach. Przeprowadzając kontrole pod kątem stanu ich trzeźwości, zatrzymali jedną osobę, która kierowała, samochodem pod wpływem alkoholu, za co zastało jej zatrzymane prawo jazdy.

Apelujemy do pieszych i kierowców o rozwagę i wzajemne poszanowania na drodze. Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed utratą zdrowia, a nawet życia.

  • Policjantka zakłada dziecku na rączkę odblask
  • Policjant zakłada na rękę mężczyzny opaskę odblaskową
  • Policjantka i Policjant z odblaskami, stoją przy przejściu dla pieszych
  • Policjanci przeprowadzają kontrole drogową
  • Policjanci, radiowóz w tle przejścia dla pieszych
  • radiowóz