Końcówka roku szkolnego i początek wakacji to czas wytężonej pracy policjantów zajmujących się profilaktyką. W trakcie zajęć funkcjonariusze informują i edukują słuchaczy, przekazując im cenne wskazówki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Działania organizowane przez jaworznickich policjantów cieszą się dużym uznaniem wśród społeczności, dowodem na to są liczne podziękowania, które otrzymujemy.

W trakcie działań profilaktycznych policjanci realizują zadania polegające na inicjowaniu oraz organizowaniu działań związanych z zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zapobieganiu zjawiskom kryminogennym i współdziałaniu w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Policyjną profilaktyk sierżant Annę Tymę znają chyba wszystkie dzieciaki i seniorzy w naszym mieście. Pani profilaktyk w spotkaniach z mieszkańcami często towarzyszą inni policjanci tacy jak dzielnicowi, technik kryminalistyki czy oficer prasowy. Ten zespół wdziany był na niejednej prelekcji czy pikniku organizowanym na terenie naszego miasta, a wystawiane stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Działania organizowane przez jaworznickich policjantów cieszą się dużym uznaniem wśród społeczności, dowodem na to są liczne podziękowania, które otrzymujemy.

  • VIII Profilaktyczny piknik rodzinny stop cyberprzemocy podziękowania dla Komendanta Policji za pomoc w organizacji
  • Podziękowania  dla Komendanta Policji za pomoc w organizacji pikniku wielopokoleniowego
  • Podziękowania  dla Komendanta Policji za pomoc w organizacji festynu rodzinnego
  • Podziękowania  dla Komendanta Policji za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego