Wakacje trwają już w najlepsze, z czego w największym stopniu korzystają najmłodsi mieszkańcy Jaworzna. Działające na terenie miasta półkolonie prowadzą swoją działalność, która stanowiła atrakcyjną formę zorganizowanego dla dzieci i młodzieży letniego wypoczynku. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i „Bezpieczne wakacje” jaworzniccy policjanci odwiedzają te placówki i „wkręcają” w bezpieczeństwo oraz przypominają wszystkim o zasadach prawidłowego zachowania w czasie letniego wyp

Wakacje trwają w najlepsze to szczególny czas dla całej rodziny. Lipiec i sierpień to okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą, ale także czas gdzie dzieci korzystają z lokalnych form wypoczynku. Nad bezpieczeństwem osób podróżujących i wypoczywających na terenie Jaworzna jak co roku czuwają policjanci. Podczas wakacji przyświeca nam hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W ramach akcji policjanci jaworznickiej komendy spotkają się z dziećmi, które spędzają wolny czas na półkoloniach, obozach i biwakach, gdzie przeprowadzają pogadanki na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji. Taki charakter pracy mundurowych ma służyć temu, aby dzieci wiedziały, jak bezpiecznie się bawić, a zarazem bezpiecznie wypoczywać. Tematem przewodnim tych spotkań jest bezpieczeństwo na drodze, w domu, na placu zabaw, podczas kąpieli oraz w lesie. Policjanci uczą dzieci, jak reagować w sytuacjach zagrożenia oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Najmłodsi mają też okazję dowiedzieć się jak zachowywać się na plaży i nad wodą, a także usłyszeli jak bezpiecznie zachowywać się w czasie prac polowych.

W czasie spotkań policjanci informowali także o rozpoczętym ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, konkursie filmowym „Filmowy przeWODNIK”. Osoby zainteresowane otrzymały ulotki informacyjne na temat konkursu.