W tym roku przypada 103. rocznica powstania Policji Państwowej i 100. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego. Z tej okazji na jaworznickim rynku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Dominik Łączyk, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie inspektora doktora Piotra Uwijały oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinspektora Pawła Więcka wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku przypada 103 rocznica powstania Policji Państwowej i 100 rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego. 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o Policji Państwowej, na mocy której powołano nową, państwową organizację w zakresie służby bezpieczeństwa, jednocześnie uchylając wcześniejsze akty prawne dotyczące m.in. Milicji Ludowej czy Policji Komunalnej. To wydarzenie 1919 roku wpisywało się jako jedno z wielu istotnych elementów procesu odradzania się Rzeczypospolitej, a odbywało się w okresie, gdy Wojsko Polskie prowadziło walki o nowe granice państwa i jego niepodległość. Ówcześni Policjanci strzegli bezpieczeństwa i porządku wewnątrz terytorium państwa, a w 1920 roku, gdy wojska sowieckie zbliżały się do Warszawy, ochotniczo i z najwyższym oddaniem stanęli do walki z wrogiem, przynosząc chwałę swej formacji. Walczyli oni w Bitwie Warszawskiej oraz strzegli polskiej granicy na Zbruczu, a na kartach historii zapisały się bohaterskie czyny policjantów m.in. z 213. Policyjnego Pułku Piechoty czy też kawalerzystów ze Szwadronów Policji Konnej.


W czwartek na Rynku Głównym w Jaworznie odbył się uroczysty apel z okazji miejskich obchodów Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny w intencji policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kanclerz doktor Mariusz Karaś, a kazanie wygłosił Ksiądz Mariusz Olejnik kapelan jaworznickich policjantów. Mszę Świętą koncelebrowali również Ksiądz Prałat Eugeniusz Cybulski miejscowy proboszcz, jak również Ksiądz Kanonik — porucznik Andrzej Stasiak – Kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Ksiądz Józef Handerej przyjaciel jaworznickiej Policji.

Po nabożeństwie wszyscy przeszli na płytę rynku głównego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektorowi Dominikowi Łączykowi złożył dowódca uroczystości podinspektor Andrzeja Szczerba. Na początek Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała, przywitał wszystkich zebranych gości i podziękował za tak liczne przybycie, a wśród nich byli:


-Senator Rzeczypospolitej Polskiej  – Pani Joanna Sekuła
-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – Pan Robert Warwas,
-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan  Mateusz Bochenek;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Ewę Malik – Pan Piotr Ociepka;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Barbarę Dolniak – Pan Krzysztof Pasek;
-Reprezentujący Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Wojciecha Saługę – Pan Przemysław Kawka;
-Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Dariusz Starzycki
-Prezydent Miasta Jaworzna – Pan Paweł Silbert;
-Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – Pan Łukasz Kolarczyk;
-Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie – Pan Tadeusz Kaczmarek;
-Doradca Prezydenta Miasta Jaworzna do spraw bezpieczeństwa – Pan nadbrygadier (w stanie spoczynku) Janusz Skulich;
-Naczelnik Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Pan Zbigniew Piątek;
-Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie – Pan  Paweł Wysocki;
-Prokurator Rejonowy w Jaworznie – Pan Jacek Nowicki
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie – Pani Bożena Wójcik;
-Ksiądz doktor Mariusz Karaś – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;
-Ksiądz Prałat Eugeniusz Cebulski – Proboszcz parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
-Ksiądz  kanonik - porucznik Andrzej Stasiak – Kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej;
-Ksiądz  kanonik Józef Handerk – Proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi;
-Ksiądz Mariusz Olejnik – kapelan jaworznickich policjantów;
-Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach – Pan podpułkownika Andrzej Kłuś;
-Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie – Pan młodszy brygadier Bartosz Smolarczyk;
-Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej – Pan młodszy brygadier Zbigniew Gnacik;
-Komendant Straży Miejskiej w Jaworznie – Pan Artur Zięba;
-Komendant Miejski Policji w Sosnowcu – Pan insp. Tomasz Kłosowicz;
-Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej – Pan insp. Artur Klimek;
-Komendant Miejski Policji w Będzinie – Pan insp. Arkadiusz Więcek;
-I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu – Pan podinsp. Sławomir Zagrobelny;
-Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego – Pan aspiranta sztabowego Michał Szczęśniak,
-Przewodniczący Terenowego Związku NSZZ Policjantów przy KMP w Jaworznie – Pan podinspektor (w stanie spoczynku) Piotr Pacyniak;
-Przewodniczący Terenowego Związku NSZZ Policjantów przy KMP w Dąbrowie Górniczej i zarazem Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Regionu – Dąbrowa Górnicza – Pan podkomisarz Rafał Gwiazda;
-Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Jaworznie – Pan Wiesław Budak;
-Komendant Miejski Policji w Jaworznie – Pan inspektor (w stanie spoczynku) Krzysztof Gałuszka;
-Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” z siedzibą w Katowicach – Teresa Bracka wraz z przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia – Panem Grzegorzem Grześkowiakiem.
-Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Przemysław Dudzik;
-Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – Pani Monika Rejdych;
-Policjanci i pracownicy KMP w Jaworznie wraz z rodzinami i przyjaciółmi.


Podczas wystąpienia Komendant Miejski Policji w Jaworznie przedstawił krótki rys historyczny dotyczący powstania i działalności przedwojennej jaworznickiej Policji i przypomniał że, w  tym roku obchodzimy również jubileusz setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Ślaskiego, formacji, która miała za zadanie strzec bezpieczeństwa i porządku publicznego na autonomicznym obszarze II Rzeczypospolitej Polskiej, jakim było wówczas województwo śląskie. Dzisiejszy garnizon śląski Policji jest niejako kontynuatorem  historii i tradycji tej formacji, a jaworznicka jednostka, będąca jego częścią, odgrywa tu niezwykle istotną rolę. Komendant dodał, że Jako policjanci jesteśmy świadomi naszych korzeni oraz pamiętamy o naszych poprzednikach, którzy tak jak my służyli w Jaworznie i tak jak my stali na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. 


Następnie Szef jaworznickich Policjantów złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom mówiąc, że służba policyjna jest pełna napięć i stresów, a policjanci podejmują często decyzje, od których zależy życie i zdrowie ludzi. Podziękował za zaangażowanie oraz za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności policjanci zdecydowanie i skutecznie realizują niełatwe zadania służbowe. Serdeczne życzenia skierował również do pracowników cywilnych jaworznickiej Policji, mówiąc, że od ich pracy w znacznej mierze zależy sprawność i skuteczność policyjnych działań.


Komendant podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za przychylny stosunek do Policji oraz okazane wsparcie w dążeniu do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. Podziękował również Prokuratorowi Rejonowemu oraz podległym mu prokuratorom za stałą, codzienną konstruktywną współpracę, którą jaworzniccy policjanci cenią bardzo wysoko. Komendant podziękował także reprezentantom pozostałych służb, inspekcji i instytucji za stałe codzienne współdziałanie.

Następnie odbyła się część okolicznościowa, podczas której odczytano  rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i posterunkowych. W tym roku 63 spośród 180 policjantów naszej komendy otrzymało takie nominacje. Nie zabrakło również wyróżnień dla pracowników cywilnych. Dla nich to także wyjątkowy rok w związku z obchodami 100-lecia służby cywilnej i doskonała okazja, aby podkreślić ich ważną rolę w funkcjonowaniu formacji i podziękować za poświęcenie i pełną zaangażowania pracę na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.


Podczas uroczystości oddano także głos stronie związkowej, która uhonorowała  Medalem „Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej Klasy” za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów następujące osoby:
    • Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Łukasza Kolarczyka;
    • Przewodniczącego Rady Miejskiej Jaworzna Pana Tadeusza Kaczmarczyka;
    • Księdza Prałata Eugeniusza Cebulskiego – Proboszcza parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie;
    • Komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie Pana Artura Ziębę.

      
Dodatkowo z rąk Przewodniczącego Związków  „Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Drugiej Klasy” otrzymał:
    • Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Przemysław Dudzik;
    • Kustosz  Muzeum Miasta Jaworzna – Pan Adrian Rams.

      
„Brązową Odznaką Honorową” NSZZ Policjantów uhonorowani zostali;
Nadkomisarz Tomasz Obarski Wydział Ruchu Drogowego KMP Jaworzno;
Podkomisarz Artur Zalewski  Wydział Prewencji KMP Jaworzno;
Aspirant Sztabowy Krzysztof Pluta Wydział Prewencji KMP Jaworzno.

Medalem „30-lecia NSZZ Policjantów” odznaczony został;
       Ksiądz Mariusz Olejnik – kapelan jaworznickich policjantów.

Na koniec uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Dominik Łączyk, który podziękował zebranym gościom za wsparcie i pomoc okazaną jaworznickim stróżom prawa, a policjantom dziękował za trud codziennej służby, za poświęcenie, podejmowane przez ryzyko i dyspozycyjność. Słowa uznania i podziękowania przekazał również rodzinom i bliskim policjantów.

Zwieńczeniem wczorajszej uroczystości był koncert w wykonaniu najlepszej w Polsce Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po uroczystości na wszystkich zebranych czekał piknik rodzinny. Milusińscy wraz z rodzicami mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych z nagrodami przygotowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej. Uczestnicy pikniku mieli możliwość wzięcia udział w zajęciach pierwszej pomocy, przygotowanych przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. 

Wszystkim, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością, dziękujemy, natomiast awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.
 

 • List z życzeniami i podziękowaniem od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadisp. Romana Rabsztyna dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji święta Policji mam przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta – w imieniu Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz swoim własnym – serdeczne życzenia. W tym szczególnym dla naszej formacji dniu składam Państwu wyrazy szacunku za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Dziękuję za, że nie zważając na trudności i niedogodności zawsze stajecie w obronie najwyższych wartości i skutecznie podnosicie poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie. Służba policyjna to wielka odpowiedzialność i powinność wobec obywateli. Świadomość, że nasza praca przynosić będzie najlepsze efekty, gdy mieszkańcy województwa śląskiego będą nas darzyć zaufaniem, powinna motywować do działania tak, abyśmy naszą misję wypełniali coraz lepiej i efektywniej. Życzę Państwu spełnienia wszystkich pragnień, dobrego zdrowia, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, zadowolenia oraz poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Pragnę pogratulować również wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, którzy swoją wzorową postawą w pełni zasłużyli na uzyskane awanse i medale. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.
 • 2. List z życzeniami i podziękowaniem od Posła na Sejm RP Barbary Dolniak dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. Insp. dr Piotra Uwijały Szanowny Panie Komendancie. Z okazji przypadającej 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego oraz Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, uznania w oczach społeczeństwa, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. Dzień Policji to wyjątkowa okazja, aby podziękować Wam za Waszą ciężką i odpowiedzialną pracę. Jesteście gwarantem porządku i poczucia bezpieczeństwa. Dziękuję za wysiłek i trud, podejmowany w Waszej codziennej pracy oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym życzę samych sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej oraz przede wszystkim, tak bardzo ważnych w dzisiejszych czasach: akceptacji oraz szacunku społecznego, które stanowią źródło dalszej motywacji zawodowej i aktywnej służby. Życzę jeszcze raz satysfakcji z wykonywanej pracy, jak również bezpiecznych powrotów ze służby. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wykonywana praca będzie źródłem dumy, a prawość źródłem siły, która pozwala służyć ludziom. Z poważaniem Barbara Dolniak.
 • 1. List z życzeniami i gratulacjami od Posła na Sejm Wojciecha Szaługa dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. Insp. dr Piotra Uwijały Szanowny Panie Komendancie z okazji obchodów dorocznego święta policji pragnę złożyć Panu Komendantowi oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie serdeczne życzenia. Święto Policji to czas podziękowań za trudną pracę na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Jaworzna oraz wszystkie działania mające na celu utrzymanie porządku publicznego. Niech zatem te uroczysty dzień przypomina o randze zawodu, a codzienna praca niechaj będzie źródłem satysfakcji z racji wzorowo wypełnianych obowiązków. Przekazuję życzenia wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i realizacji dalszych planów zawodowych. Z wyrazami szacunku Wojciech Szaługa.
 • 3. List z życzeniami i podziękowaniem od Posła na Sejm RP Ewy Malik dla I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinsp. mgr Pawła Więcek Szanowny Panie Komendancie, Szanowni Państwo. Świętując 103. rocznicę powstania Policji, trzeba podkreślić, iż cała formacja – funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy cywilni są gwarantem naszego trwałego porządku, gdzie każdy obywatel może czuć się bezpiecznie. Dobitnie świadczą o tym statystyki europejskie, którze sytuują Polskę w czołówce najbezpieczniejszych Państw w Europie. Ochroba, bezpieczeństwo i porządek publiczny to główne zadania Policji, ale również pomoc obywatelom w trudnych czy, tak zwanych zwykłych życiowych sytuacjach, czego namacalnym dowodem był okres pandemii. To wielka zasługa Policji i powód do dumy. Odwaga i poświęcenie to cechy, od których może zależeć zdrowie lub życie drugiego człowieka. Nasza policja posiada je, dlatego też cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym. W tym szczególnym dniu, chcę złożyć wszystkim funkcjonariuszom, personelowi pomocniczemu wraz z rodzinami, życzenia, przede wszystkim zdrowia, pomyśloności oraz spokoju, który nam gwarantujecie, aby i on stał się Waszym udziałem. Wszystkiego najlepszego! Łączę wyrazy szacunku, Ewa Malik, Poseł na Sejm RP.
 • 4. List z życzeniami i podziękowaniem od Posła na Sejm RP Roberta Warwas dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotra Uwijały Szanowny Panie Komendancie, Współczesna rzeczywistość, w której przychodzi Państwu działać nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe zagrożenia, na które Funkcjonariusze Policji muszą sprawnie i skutecznie reagować. Doceniając trud oraz wysiłek składany w zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, składam najszczersze wyrazy uznania i podziękowania za codzienną służbę. Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Policji składam najserdeczniejsze życzenia, niesłabnącej satysfakcji z pracy, osiągania zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym , jak i prywatnym. Niech wykonywana przez Was praca przynosi Wam satysfakcję oraz uznanie lokalnej społeczności. Z poważaniem, Warwas R.
 • 5. Tabliczka z życzeniami i podziękowaniem od Posła na Sejm RP Mateusza Bochenek Znak Policji, napis Policja, Z okazji Święta Policji składam wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za trudną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę , życząc jednocześnie sukcesów i satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Mateusz Bochenek, Poseł na Sejm RP.
 • 6. List z podziękowaniem od Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotra Uwijały Szanowny Panie Komendancie. Z okazji Święta Policji pragnę przekazać Panu oraz wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji słowa szacunku i uznania za ofiarną Służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna oraz regionu. Ostatnie lata to czas pełen zmagań z pandemią COVID-19, a także m. in. intensywny okres pomocy obywatelom Ukrainy , w związku z rosyjską napaścią na ten kraj. Z każdym z tych wydarzeń wiązały się nowe wyzwania, z którymi Polska Policja bardzo dobrze sobie poradziła. Dziękując za dotychczasową współpracę życzę Panu Komendantowi oraz wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji zadowolenia i dumy z wykonywanej pracy, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Dariusz Starzycki.
 • List z podziękowaniem i życzeniami od Prezydenta Miasta Jaworzna dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Szanowny Panie Komendancie. Coroczne Święto Policji, to kazja do podziękowań i gratulacji dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. To dzięki współpracy Komendy z pozostałymi służbami i Gminą, <a href=Jaworzno jest miastem bezpiecznym – co niejednokrotnie potwierdzają mieszkańcy. Państwa zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej pozwoliła na realizację wielu ciekawych inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Jedną z nich jest powstanie na wniosek Komitetu Społecznego sztandaru jaworznickiej jednostki. Z Państwa pomocy korzystają jaworznickie szkoły, przedszkola i Kluby Seniora, dla których organizujecie profilaktyczne prelekcje. Wartości i zapewnienie bezpieczeństwa drugiemu człowiekowi towarzyszy Was również poza służbą. Państwa wrażliwość społeczna, heroizm i empatia ratują ludzkie istnienia. Rodzinom funkcjonariuszy dziękuję za zrozumienie dla wyrzeczeń i trudów pełnionej służby. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Panu, Panie Komendancie gratuluję awansu na kolejny stopień służbowy i życzę dalszego rozwoju oraz zgłębiania historycznej pasji. Życzę również wielu sukcesów zawodowych i owocnej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jaworzna. Z uszanowaniem Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert." />
 • List z życzeniami od Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie insp. Arkadiusza Więcka dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji Święta Policji mam przyjemność przekazać na ręce Pana Komendanta – w imieniu Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Będzinie oraz swoim własnym – serdeczne życzenia. W tym szczególnym dla naszej formacji dniu składam Państwu wyrazy szacunku za zaangażowanie, ofiarność i serce wkładane w realizację codziennych zadań. Niech to wyjątkowo ważne dla wszystkich Policjantów Święto, będzie okazją do przekazania słów uznania za trudną i pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkim podległym Panu Komendantowi funkcjonariuszom i pracownikom, życzę sukcesów, poczucia stabilizacji zawodowej, pomyślności osobistej oraz przede wszystkim, bardzo ważnych w dzisiejszych czasach – akceptacji oraz szacunku społecznego, będących źródłem dalszej motywacji zawodowej i aktywnej służby.
 • Tabliczka z życzeniami od Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu insp. Tomasza Kłosowicz dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji Święta Policji, w imieniu kadry kierowniczej, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz własnym, składam na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkim, by służba i praca była dla Państwa źródłem satysfakcji i zadowolenia, które dają siłę, by pomagać i chronić ludzi. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń: zdrowia i wytrwałości również Waszym Rodzinom i Bliskim, bez których wsparcia codzienna misja zapewniania bezpieczeństwa byłaby znacznie utrudniona. Życzę wszystkim Państwu spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań, dobrego zdrowia, wiele radości i życiowego optymizmu. Niech dążeniu do realizacji wyznaczonych celów towarzyszy zawsze prawdziwa pasja i wytrwałość. Życzę wyłącznie bezpiecznej służby i wszelkiej satysfakcji – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz.
 • List z podziękowaniem i życzeniami od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji obchodów dorocznego Święta Policji pragnę w imieniu własnym, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje. Cieszę się, że w tak szczególnym momencie mogę wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej, wytężonej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Waszego miasta. Kierownictwu i wszystkim pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie życzę dalszego dynamicznego rozwoju, wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech to piękne Święto będzie dla Was powodem do dumy i jednocześnie bodźcem do dalszego działania na rzecz społeczności naszego regionu. Korzystając z miłej sposobności składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i wierzę, że kolejne lata będą chlubną kontynuacją dotychczasowych dokonań. Z wyrazami szacunku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej mł. Bryg. Mgr inż. Zbigniew Gnacik.
 • Tabliczka z życzeniami od Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu insp. Tomasza Kłosowicz dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji Święta Policji, w imieniu kadry kierowniczej, funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz własnym, składam na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkim, by służba i praca była dla Państwa źródłem satysfakcji i zadowolenia, które dają siłę, by pomagać i chronić ludzi. Proszę o przekazanie najlepszych życzeń: zdrowia i wytrwałości również Waszym Rodzinom i Bliskim, bez których wsparcia codzienna misja zapewniania bezpieczeństwa byłaby znacznie utrudniona. Życzę wszystkim Państwu spełnienia wszystkich marzeń i oczekiwań, dobrego zdrowia, wiele radości i życiowego optymizmu. Niech dążeniu do realizacji wyznaczonych celów towarzyszy zawsze prawdziwa pasja i wytrwałość. Życzę wyłącznie bezpiecznej służby i wszelkiej satysfakcji – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz.
 • List z podziękowaniem i życzeniami od Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” dla Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie Z okazji Święta Policji w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. pragnę złożyć Panu Komendantowi, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym katowickiej Komendy Powiatowej Policji najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w wykonywaniu obowiązków służbowych, satysfakcji z osobistych i zespołowych dokonań, wytrwałości w służbie i pracy, a także powodzenia w życiu osobistym. W tym uroczystym dniu, za pośrednictwem Pana Komendanta, pragnę serdecznie pogratulować wszystkim awansowanym o odznaczonym policjantom oraz pracownikom cywilnym. Korzystając z okazji pragnę Panu Komendantowi wyrazić serdeczne podziękowanie za pomyślnie układającą się współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach Teresa Bracka.
 • tabliczka z życzeniami i podziękowaniem od Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie Z okazji Święta Policji wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz Pracownikom cywilnym Policji Miejskiej w Jaworznie składamy moc życzeń zadowolenia, satysfakcji z wykonywanego zawodu, optymizmu i ludzkiej życzliwości, pomyślności w życiu prywatnym oraz wytrwałości w trudnej służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dziękujemy za współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, a także pełne troski zaangażowanie w strzeżeniu ładu i porządku publicznego, bez 3względu na przeciwności oraz niedogodności. Staropolskim zwyczajem życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i dalszych sukcesów w wypełnianiu powierzonej misji. W imieniu własnym i współpracowników Monika Ryter Zastępca Dyrektora, Monika Rejdych Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 • Grupa osób na rynku
 • Grupa osób na rynku
 • Pododdział policji na rynku
 • Policjanci na rynku
 • Pododdział policji na rynku
 • Policjanci oddają honor
 • Policjant przemawia
 • Pododdział policji na rynku
 • Pododdział policji na rynku
 • Pododdział policji na rynku
 • Orkiestra policyjna na rynku
 • Goście i policjanci na rynku
 • Pododdział Policji stoi na rynku
 • Orkiestra policyjna na rynku
 • Orkiestra policyjna na rynku
 • Goście i policjanci na rynku
 • Pododdział Policji stoi na rynku
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • Pododdział Policji stoi na rynku
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • policjanci w mundurach
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • Składanie i odbieranie gratulacji
 • Komendant policji odbiera gratulacje
 • Gość przemawia
 • Goście o policjanci na Święcie Policji
 • Goście na Święcie Policji
 • Przekazanie pamiątkowego obrazu policjantom
 • obraz podarowany policjantom
 • zaproszony gość przemawia
 • zaproszony gość przemawia
 • Policjant przemawia
 • Policjanci składają sobie gratulacje
 • Policjant na rynku
 • Policjant na rynku
 • Orkiestra policyjna na rynku
 • Orkiestra policyjna na rynku
 • Policjant odbiera gratulacje
 • Zdjęcie grupowe na rynku
 • Policjant z rodziną zdjęcie grupowe
 • Zdjęcie grupowe dzieci
 • Dziecko w samochodzie straży pożarnej
 • Policjant z dzieckiem na rękach
 • Policjant stoi przy radiowozie