W piątek na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Ceremonia, jak zawsze, była okazją do awansów na wyższe stopnie i wyróżnienia najbardziej zasłużonych, jak również podziękowania policjantom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie.

Organizatorami uroczystości byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn i Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk. Obchody odbyły się na placu przed Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej i zaczęły się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Janusza Rygielskiego.

Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę KWP w Katowicach i podniesieniu na masz flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego w ubiegłym roku na służbie śp. asp. Michała Kędzierskiego oraz wszystkich policjantów, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Następnie gospodarz uroczystości — Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn — powitał zaproszonych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, parlamentarzystami, wojewodą śląskim, prezydentem miasta, przedstawicielami związków zawodowych, duchowieństwa oraz innych służb mundurowych i instytucji, dziękując im za przyjęcie zaproszenia.

W tym roku w śląskim garnizonie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 3578 policjantek i policjantów. W tym gronie znalazł się też, Komendant Miejski Policji w Jaworznie młodszy inspektor doktor Piotr Uwijała, który został mianowany na stopień inspektora Policji. W trakcie spotkania 53 funkcjonariuszy Policji garnizonu śląskiego odebrało odznaczenia państwowe i resortowe. Sześciu jaworznickich policjantów odebrało Medale za Długoletnią służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Złoty Medal za Długoletnią Służbę

aspirant sztabowy Robert Filipowicz
 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

podinspektor Paweł Więcek
nadkomisarz Marcin Wilk
aspirant sztabowy Sebastian Ćwiląg
aspirant sztabowy Rafał Kucharski

 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

podkomisarz Łukasz Blukacz

W uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył.


Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant

nadkomisarz Seweryn Zięba
aspirant sztabowy Dariusz Gondek

Brązową Odznaką Zasłużony Policjant

nadkomisarz Tomasz Obarski
podkomisarz Agnieszka Więcek
podkomisarz Artur Zalewski
aspirant sztabowy Remigiusz Jóźwik
aspirant sztabowy Sławomir Kulon
starszy aspirant Piotr Kotulski
aspirant Marcin Leśniak

 

 

Wszystkim awansowanym i odznaczonym składamy serdeczne gratulacje!

 

  • Policjant odbiera gratulacje
  • Policjant odbiera gratulacje
  • Medale i odznaczenia ułożone na stoliku