Jaworzniccy policjanci, kolejny raz na terenie naszego miasta przeprowadzili działania „Bezpieczny pieszy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

W dniu 11.01.2023 r. jaworzniccy policjanci przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą "Bezpieczny pieszy". Czynności te ukierunkowane były na zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym. W związku z powyższym aktywność policjantów koncentrowała się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego, jak również kontrolowali zachowania pieszych.
I tak jaworzniccy stróże prawa ujawnili podczas przeprowadzonej akcji blisko 70 wykroczeń.

Nie zapominajmy, że po stronie osób pieszych również są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Nigdy nie wchodźmy na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Równie ostrożni bądźmy, przechodząc przez przejście dla pieszych. W tych miejscach mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi.
Przypominamy w tym miejscu o art. 14 pkt 8 – prawo o ruchu drogowym [Zakazy dotyczące pieszych] zabrania się:
- „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych-w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych”.

Tak, jak uczymy najmłodszych zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, tak sami nie zapominajmy, aby upewnić się, czy żaden pojazd się do nas nie zbliża. Warto tutaj wspomnieć o osobach korzystających z telefonu komórkowego podczas przejścia dla pieszych, które skupiają swą uwagę oglądając telefon, nie spoglądając przed wejściem na pasy, czy zbliża się pojazd. To coraz częstsza przyczyna potrąceń oraz popełnianie wykroczeń przez pieszych, zatem dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.