18 czerwca 2023 roku (niedziela) w godzinach popołudniowych na terenie miasta Jaworzna, odbędzie się zorganizowana impreza "Dni Jaworzna 2023". W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do poleceń!

W dniu 18 czerwca 2023 r. na terenie miasta odbędzie się impreza muzyczna "Dni Jaworzna 2023". W związku z organizacją tego wydarzenia informujemy, iż nastąpi zamknięcie drogi na odcinku: od skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Piłsudkiego do skrzyżowania ul. Moniuszki z obwdnicą południową na czas trwania imprezy tj. w godz. 16:00 - 23.00.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do poleceń!