Jaworzniccy policjanci włączyli się w akcję profilaktyczną w ramach programu "TARCZA", zorganizowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Jaworzna pod nazwą "widzimy się na pasach". Mundurowi wraz ze strażnikami miejskimi oraz pracownikami Urzędu Miasta przypominali pieszym, jak w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami korzystać z przejść dla pieszych oraz rozdawali opaski odblaskowe.

Policyjni profilaktycy z Jaworzna wzięli udział w akcji, której celem było uwrażliwienie – zarówno pieszych, jak i kierowców – na zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy przejść dla pieszych i skrzyżowań. Motywem przewodnim działań profilaktycznych pod nazwą "widzimy się na pasach" była edukacja oraz rozdawanie opasek odblaskowych przez pracowników wydziału zarządzania kryzysowego UM w Jaworznie, policjantów i strażników miejskich w okolicach wybranych przejść dla pieszych. Celem kampanii „widzimy się na pasach” jest przypomnienie pieszym poruszającym się po drodze, o konieczności noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu oraz uświadomienie kierującym pojazdami, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, zawsze zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

Dwa lata temu w życie weszła ustawa wprowadzająca pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście. Nowe regulacje nie zwalniają jednak pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Aby wspierać edukację i zwiększać świadomość jaworznian w tym zakresie, mundurowi wraz z przedstawicielami pozostałych władz miasta cyklicznie będą edukować pieszych i kierujących, a przy okazji będą rozdawaći bezpłatne opaski odblaskowe, które w znaczny sposób podnoszą widoczność pieszego na przejściu.

Harmonogram akcji "Widzimy się na pasach":

Centrum - skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Grunwaldzką - 14 listopada 2023 r. w godz. 11.00-12.00

Centrum przesiadkowe MCIT - 21 listopada 2023 r. w godz. 11.00-12.00

Centrum - skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Grunwaldzką - 28 listopada 2023 r. w godz. 11.00-12.00.

  • na zdjęciu na stoliku widać porozkładane opaski odblaskowe
  • na zdjęciu dwóch umundurowanych policjantów i strażniczka miejska
  • na zdjęciu dwóch umundurowanych policjantów wręcza ulotkę mężczyźnie
  • na zdjęciu umundurowany policjant wręcza ulotkę kobiecie
  • na zdjęciu dwóch umundurowanych policjantów trzymających ulotki
  • na zdjęciu policjantka wręcza dziecku opaskę odblaskową