UM Jaworzno: Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu
Rozprawa z azbestem w Jaworznie – rozpocznij walkę o czyste środowisko i bezpieczny dom!
  • Program usuwania azbestu z terenu Jaworzna oferuje dofinansowanie dla mieszkańców.
  • Możliwość zgłaszania wniosków w określonym terminie – od 14 lutego do 29 marca 2024.
  • Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację azbestu.
  • Prace wykonane zostaną przez firmę wybraną przez Gminę w ścisłej współpracy z właścicielem nieruchomości.
  • Ważne informacje dotyczące zgłoszeń i wymagane dokumenty.

W Jaworznie rusza inicjatywa, która pozwoli mieszkańcom na pozbycie się szkodliwego azbestu ze swojego najbliższego otoczenia. Oferowane wsparcie adresowane jest do właścicieli nieruchomości, którzy w 2024 roku planują usunąć azbest z budynków mieszkalnych lub gospodarczych. To szansa na poprawę jakości życia oraz ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.

Zainteresowani właściciele nieruchomości mogą liczyć na pomoc w zakresie kosztów związanych z usunięciem materiałów azbestowych. Należy jednak pamiętać, że wszelkie prace związane z montażem nowych pokryć dachowych leżą w gestii właścicieli. Gmina przewiduje realizację prac w okresie letnim, co pozwoli na sprawną organizację i uniknięcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogłyby utrudnić przebieg zadania.

Aby skorzystać z dofinansowania, niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Urząd Miejski w Jaworznie oczekuje na dokumenty w terminie od 14 lutego do 29 marca 2024 r. Przypominamy, że należy się śpieszyć, gdyż wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w bieżącym roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji warto skontaktować się z Biurem Gospodarki Komunalnej lub odwiedzić stronę internetową urzędu miasta.

Warto podkreślić, że program ma na celu nie tylko ochronę zdrowia mieszkańców, ale także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez eliminację odpadów azbestowych w bezpieczny i kontrolowany sposób. Jest to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków bez podania przyczyny do momentu podpisania umów, co jest standardową procedurą administracyjną.


Źródło: UM Jaworzno