Jaworznickie ósmoklasy z pomocą Poradni wybierają przyszłość edukacyjną
Decyzja o przyszłości nie jest łatwa – jaworznicka młodzież decyduje o swoich edukacyjnych ścieżkach. W mieście przeprowadzono ankiety, które rzucają światło na preferencje zawodowe i edukacyjne uczniów kończących szkoły podstawowe. Wyniki tych badań nie tylko pomagają młodym ludziom w dokonaniu życiowych wyborów, ale również kształtują oferty lokalnych szkół ponadpodstawowych.
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie przeprowadziła ankietę wśród uczniów ósmych klas, w której wzięło udział blisko 300 osób.
  2. Wyniki ankiety, przedstawione przez dyrektora Poradni, Grzegorza Stano, mają na celu pomoc szkołom w przygotowaniu atrakcyjnych ofert edukacyjnych.
  3. Ponad 75% dziewcząt i prawie 80% chłopców zdecydowało się już na wybór szkoły ponadpodstawowej, co dla 40% było trudną decyzją.
  4. W wyborze szkoły ponadpodstawowej pierwszoplanowe są zainteresowania uczniów, a następnie wskazują na kierunki szkół, zdolności, bliskość szkoły oraz możliwości zdobycia zawodu.
  5. Największy wpływ na decyzje edukacyjne uczniów mają rodzice, a także starsi koledzy i koleżanki oraz doradcy zawodowi.
  6. Dla ósmoklasistów atrakcyjne są warsztaty i targi edukacji, które pomagają im w dokonaniu wyboru przyszłej szkoły.
  7. Podczas wybierania szkoły ponadpodstawowej 46% uczy przekonuje się do Liceum Ogólnokształcącego, 41% do Technikum, a 13% do Szkoły Branżowej.

Zostając na skrzyżowaniu dorosłości, młodzi mieszkańcy Jaworzna stają przed jednym z najważniejszych wyborów w swoim życiu – wyborem ścieżki edukacyjnej. Raport przygotowany na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną stanowi kompas, który ma ułatwić to zadanie. Rozważania młodzieży na temat przyszłości pokazują, jak wielorakie są ich zainteresowania i plany. Ponadto, obecność rodziców i doradców zawodowych w procesie decyzyjnym podkreśla, że młodzi ludzie szukają wsparcia i doradztwa na tym ważnym etapie.

Wskazane przez uczniów kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej, takie jak zainteresowania, dostępne kierunki, zdolności, bliskość szkoły oraz możliwość zdobycia konkretnego zawodu, rzucają światło na to, co jest dla nich najważniejsze. Atrakcyjność warsztatów i targów edukacyjnych świadczy z kolei o otwartości młodzieży na różnorodne formy poszukiwania informacji i inspiracji.

Nieustannie zmieniający się rynek pracy i nowe wyzwania stawiane przed młodymi ludźmi wymagają elastyczności i dostosowania oferty edukacyjnej szkół. Wyniki prezentowane przez dyrektora Poradni, Grzegorza Stano, podczas spotkania z dyrektorami szkół, są istotnym narzędziem, które może przyczynić się do kształtowania przyszłych pokoleń w Jaworznie. W tych decyzjach, zarówno trudnych, jak i ekscytujących, młodzi ludzie nie są sami – mają wsparcie doradców, nauczycieli, rodziców oraz instytucji, takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.


Na podstawie: UM Jaworzno