Urząd Miejski w Jaworznie: Powrót Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
W Jaworznie sport szkolny nabiera nowego rozpędu! Po przerwie, Miejski Szkolny Związek Sportowy ponownie wyrusza na podbój aktywności fizycznej wśród uczniów. Nowe zarządy, zaktualizowane regulaminy i bogaty plan zawodów na rok szkolny 2024 zapowiadają emocjonujące zmiany na sportowej mapie miasta.
  1. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jaworznie został zarejestrowany ponownie 25 stycznia 2024 r.
  2. Wybrano nowy Zarząd, na czele z Agatą Budką jako Prezesem.
  3. Przyjęto regulamin współzawodnictwa sportowego i plan zawodów na bieżący rok szkolny.
  4. Do zadań Związku należy promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  5. Związek ma na celu zapewnienie równych szans w dostępie do sportu dla wszystkich uczniów.

Jaworzno znów staje się miejscem, gdzie młodzież ma niepowtarzalną okazję do rozwoju poprzez sport. Odnowiony Miejski Szkolny Związek Sportowy to nie tylko szansa na zdrową rywalizację, ale także na kształtowanie postaw prozdrowotnych i integrację środowiska szkolnego. Ten ruch w kierunku promowania aktywności fizycznej stanowi ważny element w edukacji najmłodszych, podkreślając ich wszechstronny rozwój.

Z podniesionymi głowami i sportowym zapałem, Zarząd pod przewodnictwem Agaty Budki, już rozpisuje plany na najbliższe miesiące. Priorytetem jest nie tylko organizacja zawodów, ale również zapewnienie, by każde dziecko, niezależnie od swoich możliwości finansowych czy fizycznych, mogło czerpać radość z ruchu i współzawodnictwa.

Zaangażowanie nauczycieli, rodziców, a nawet wolontariuszy w działania Związku świadczy o silnej wspólnocie, która wpiera młode talenty i promuje zdrowy tryb życia. To wspólne dążenie do celu – sprawienia, aby każdy uczeń w Jaworznie miał dostęp do sportowej edukacji – buduje fundamenty dla lepszej przyszłości naszej młodzieży.

Wraz z nowym rozdziałem w historii Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, Jaworzno zyskuje na nowo miejsce, gdzie sport jest nie tylko formą rywalizacji, ale przede wszystkim narzędziem edukacji i rozwoju. To zaproszenie dla wszystkich uczniów, by aktywnie wzięli udział w kształtowaniu swojej przyszłości – zarówno na polu sportowym, jak i osobistym.


Źródło: Urząd Miejski w Jaworznie