Wygodny dostęp do środków produkcji

Osadkowski ma 34-letnie doświadczenie w kompleksowym zaopatrywaniu gospodarstw w niezbędne środki ochrony roślin, nawozy oraz inne środki produkcji, niezbędne do prowadzenia upraw, czy też chowu zwierząt. Klienci firmy, dotychczas mieli możliwość zakupienia produktów u wykwalifikowanych doradców oraz w znajdujących się wybranych regionach firmowych punktach handlowych. W styczniu 2024 roku firma Osadkowski uruchomiła sklep internetowy, w którym w jednym miejscu można zaleźć wszystkie niezbędne produkty do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Optymalny wybór środków ochrony roślin w jednym miejscu

Rynek środków ochrony rośli ulega ciągłym zmianom. Z jednej strony, zmniejsza się ilość dostępnych produktów na skutek wycofywania substancji czynnych, a z drugiej, wprowadzane są nowe środki. Nowości to zarówno rozwiązania firm R&D, jak i również nowe, dopracowane produkty, ale zawierające dobrze znane i sprawdzone substancje czynne.

Dział Badań i Rozwoju firmy Osadkowski sukcesywnie sprawdza ofertę zarejestrowanych środków ochrony roślin i analizuje ich możliwość wprowadzenia do oferty produktowej. Takie działanie pozwala na przygotowanie skutecznych technologii, ale różniących się intensywnością.

Współpraca z wieloma firmami fitofarmaceutycznymi daje praktycznie nieograniczone możliwości komponowania programów ochrony. Bardzo dobry przykładem współpracy z czołowymi producentami środków ochrony roślin jest zaoferowanie z zabiegu T2 w technologii Zdrowy Łan Premium w zbożach. Rozwiązania opartego o dwie najnowsze substancje czynne z grupy fungicydów (mefentriflukonazol i benzowindyflupyr).

W internetowym sklepie rolniczym dostępne są również tzw. produkty generyczne, czyli zawierające, przy obecnym stanie wiedzy, mniej zaawansowane technicznie substancje czynne, ale równie często wykorzystywane w przygotowaniu programów ochrony roślin uprawnych. Poniżej kilka przykładów takich środków:

 • Niko 40 OD (nikosulfuron)
 • Strobe 250 SC (azoskystrobina)
 • Sierra 60 SL (metkonazol)
 • Cobber 100 SC (mezotrion) 

Niezbędne nawożenie dolistne

Zabiegi agrotechniczne nie są ograniczane tylko do stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Wraz ze wzrostem potencjału plonowania roślin uprawnych, coraz częściej wykorzystywane są produkty, które umożliwiają bardziej efektywnie go wykorzystać. Doskonałym przykładem grupy produktów, bez których obecnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie upraw, są nawozy dolistne.

W internetowym sklepie rolniczym dostępne są wysokiej jakości nawozy Alfa Mikro i Alfa Makro oraz OSD. Oprócz nich firma Osadkowski z sukcesem rozwija ofertę Technologii DSG- Don't stop growing. Jej głównym zadaniem jest wsparcie roślin, w realizacji genetycznego potencjału plonowania w warunkach polowych. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu w odpowiedniej sekwencji i terminów zabiegów: Maxi Grow, Barrier Si-Ca, HumiCalc 4.0, Rootex.

Technologia Biologiczna

Liczne badania naukowe oraz praktyka rolnicza jednoznacznie wskazują, że aplikacja preparatów mikrobiologicznych pozwala na zmniejszenie chemizacji rolnictwa. Dotyczy to między innymi obszaru środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Takie działanie zdecydowanie zmniejsza obciążenie dla środowiska naturalnego.

Osadkowski od lat śledzi światowe trendy związane z wykorzystaniem mikroorganizmów w rolnictwie. Widząc wiele korzyści z zastosowania wyselekcjonowanych szczepów bakterii, wprowadził do swojej oferty HumiCalc 4.0.

Kolejnym rokiem było uzupełnienie oferty o preparaty Arcton WG i BioRace SL z AgroBiotics. Produkty te są rekomendowane do stosowania w zbożach w celu budowania naturalnej podporności roślin na stres abiotyczny i biotyczny (np. grzyby powodujące choroby). W sklepie dla rolnika dostępne są również inne produkty mikrobiologiczne takie jak Convert WG.

Ofertę preparatów mikrobiologicznych uzupełnia Convert WG. Ten preparat zwiększa aktywność biologiczną gleby, co przekłada się na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, zwiększenie dostępności dla roślin azotu, fosforu i potasu oraz żelaza.

Inex-A - podstawowy składnik każdego zabiegu

Adiuwant Inex-A zwiększa efektywność wykonania zabiegu środkami ochrony roślin i innymi produktami aplikowanymi nalistnie. Działa poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej, co pozwala na równomierne pokrycie powierzchni traktowanych powierzchni. Dodatkowo Inex-A przyspiesza wnikanie substancji czynnych, mikro- i makroelementów oraz innych składników produktów, co wpływa na ich skuteczność biologiczną.

Pełna oferta dostępna w jednym miejscu i czasie

Sklep dla rolnika online pozwala na łatwe i wygodne wyszukiwanie niezbędnych środków produkcji, które mogą być w danej chwili potrzebne w gospodarstwie. Sklep posiada wiele kategorii, a najważniejsze to:

 • materiał siewny roślin uprawnych
 • nawozy sztuczne
 • wapno
 • środki ochrony roślin
 • nawozy dolistne
 • preparaty mikrobiologiczne
 • biostymulatory
 • farma — np. siatki do bel, folie pryzmowe, rękawy do kukurydzy

Z całą ofertą produktów można zapoznać się w internetowym sklepie rolniczym. Co ważne zakupy przeprowadzone przed godziną 15-stą zostaną zrealizowane w ciągu 24 godzin, co pozwala na wykorzystanie produktu już następnego dnia w gospodarstwie.