Prezydent i jego zastępca na niezwykłym śniadaniu w SP nr 4
Inicjatywa młodzieży spotyka się z uznaniem władz miasta. W ramach I Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 zorganizowali projekt "Śniadanie u Adama", który zyskał aprobatę i wsparcie z najwyższych szczebli lokalnych władz. Spotkanie z udziałem prezydenta i jego zastępcy podkreśliło znaczenie takich inicjatyw dla wspólnoty lokalnej.
  1. Projekt "Śniadanie u Adama" realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, zyskał wsparcie władz miasta.
  2. Inicjatywa finansowana z I Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży tworzy przestrzeń do wspólnego spożywania posiłków.
  3. Spotkanie z udziałem prezydenta miasta i jego zastępcy podkreśla znaczenie wspierania młodzieżowych projektów.
  4. Fundusz Wsparcia Inicjatyw Młodzieży to efekt współpracy uczniów, władz lokalnych oraz radnej Ewy Zuber.

W dniu 26 marca, mury Szkoły Podstawowej nr 4 w naszej społeczności stały się miejscem wyjątkowego wydarzenia. "Śniadanie u Adama", inicjatywa, której pomysłodawcami są sami uczniowie, zebrało przy jednym stole nie tylko młodzież, ale również czołowych przedstawicieli władz miasta, w tym Prezydenta Pawła Silberta oraz jego zastępcę Łukasza Kolarczyka.

Spotkanie to było wyrazem uznania dla projektu realizowanego w ramach I Jaworznickiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Młodzieży. Fundusz ten, będący owocem współpracy władz lokalnych, radnej Ewy Zuber oraz młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego, Olafa Kurpa i Jakuba Taranka, stanowi lokalną odsłonę budżetu partycypacyjnego, skupiającego się na realizacji pomysłów zgłaszanych przez uczniów.

Projekt "Śniadanie u Adama" ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której uczniowie mogą spożywać śniadania, wspólnie rozmawiać i spędzać czas. Inicjatywa ta podkreśla znaczenie budowania społeczności opartej na wzajemnym wsparciu i integracji. Jak mówi Beata Kadela, dyrektor placówki, "To nie tylko o jedzeniu, ale o budowaniu więzi i wspólnym spędzaniu czasu".

Warto zaznaczyć, że fundusz ten jest przełomowym krokiem ku większej autonomii i zaangażowaniu młodzieży w życie społeczne miasta. Inicjatywy takie jak "Śniadanie u Adama" nie tylko wzbogacają życie szkolne, ale także otwierają nowe możliwości do kreatywnego wyrazu i aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w społeczności lokalnej.


Na podst. UM Jaworzno