Nowe Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta już wybrane
Nowe oblicza młodzieżowej polityki naszego miasta. Wybrano Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta na kadencję 2024-2026. W najnowszym składzie znalazły się postaci, które obiecują świeże spojrzenie i energię potrzebną do reprezentowania interesów najmłodszych mieszkańców.
  • Wybory Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się 27 marca w Urzędzie Miejskim.
  • W tajnym głosowaniu radni wybrali Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady.
  • Nowe Prezydium tworzą: Dawid Starostka (Przewodniczący), Jakub Florek i Kajetan Czarnik (Wiceprzewodniczący), Krystian Młynarczyk (Sekretarz), Małgorzata Derda (Koordynator Komisji) oraz Adam Wola (Członek Prezydium).
  • Młodzieżowa Rada Miasta jest ciałem apolitycznym, mającym na celu reprezentowanie młodzieży i działanie na rzecz społeczności lokalnej.

W ostatnią środę, w murach Urzędu Miejskiego, odbyło się wydarzenie, które może zdefiniować przyszłość młodzieżowej polityki w naszym mieście. II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta zgromadziła radnych, którzy w tajnych wyborach zdecydowali o nowym Prezydium. Ta decyzja niesie ze sobą nadzieję na nowe inicjatywy i projekty, które będą służyły nie tylko młodzieży, ale całej społeczności.

Na uwagę zasługuje sposób, w jaki przeprowadzono wybory. Radni mieli do wyboru cztery kandydatury na stanowisko Wiceprzewodniczącego, spośród których dwaj – Jakub Florek i Kajetan Czarnik – uzyskali równą, największą liczbę głosów. Wybór Krystiana Młynarczyka na Sekretarza Rady był jednogłośny, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim obdarzyli go inni członkowie rady. Dodatkowo, wybór Małgorzaty Derdy na Koordynatora Komisji oraz Adama Woli na Członka Prezydium dopełnia składu, który ma za zadanie reprezentować i działać na rzecz młodszych mieszkańców.

Warto podkreślić, że Młodzieżowa Rada Miasta, będąca ciałem o charakterze apolitycznym i konsultacyjnym, odgrywa istotną rolę w lokalnej demokracji. Jej działalność, oparta na pracy społecznej radnych, ma na celu nie tylko reprezentowanie głosu młodzieży, ale również zachęcanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Nowa kadencja licząca 19 radnych to kolejny krok w kierunku budowania silnej i świadomej społeczności, która będzie miała realny wpływ na decyzje ważne dla swojego otoczenia.

Na koniec warto wspomnieć o Mateuszu Kalicie, który złożył ślubowanie podczas tejże Sesji, dołączając do grona radnych. Jego obecność jest kolejnym dowodem na to, że młodzież naszego miasta jest gotowa do podejmowania wyzwań i aktywnego działania na rzecz wspólnego dobra.


Opierając się na: Urząd Miejski w Jaworznie