Zielone światło dla termomodernizacji przedszkoli i przychodni w Jaworznie
W naszej społeczności nadchodzą zmiany, które przyniosą długoterminowe korzyści zarówno dla najmłodszych, jak i tych, którzy dbają o nasze zdrowie. Osiem placówek użyteczności publicznej, w tym przedszkola i przychodnie, stanie się bardziej ekologiczne i energooszczędne dzięki planowanym termomodernizacjom.
  1. Zaplanowano termomodernizację ośmiu placówek użyteczności publicznej.
  2. Projekty obejmują cztery przedszkola miejskie oraz cztery przychodnie Zespołu Lecznictwa Otwartego.
  3. W ramach modernizacji zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne i budki lęgowe dla ptaków.
  4. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych prac wynosi 36 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W naszej społeczności rozpoczyna się nowy etap inwestycji w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. W centrum tych działań znajdują się przedszkola i przychodnie, które niebawem przejdą kompleksową termomodernizację. Celem tych zmian jest nie tylko poprawa estetyki budynków, ale przede wszystkim zwiększenie ich efektywności energetycznej, co przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla budżetów lokalnych.

Prezydent Miasta, Paweł Silbert, podkreśla strategiczne znaczenie tych działań: „Ogłoszenie postępowania to kolejny krok w naszych działaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”. To pokazuje, jak ważne dla samorządu jest świadome zarządzanie zasobami i promowanie ekologicznych rozwiązań.

Do modernizacji wybrano cztery Przedszkola Miejskie oraz cztery placówki Zespołu Lecznictwa Otwartego. Planowane prace obejmują nie tylko ocieplenie ścian i wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, ale także instalację paneli fotowoltaicznych i budki lęgowe dla ptaków, co jest odpowiedzią na potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Zastępca Prezydenta Miasta, Łukasz Kolarczyk, wskazuje na szeroko zakrojone plany modernizacyjne: „To jedne z ostatnich obiektów przedszkolnych, które czekały na termomodernizację (...) Ogłosiliśmy przetarg, tuż po nim firmy zabiorą się do pracy i cztery kolejne przedszkola wypięknieją”. Tym samym, najmłodsi mieszkańcy zyskają nie tylko atrakcyjniejsze, ale i zdrowsze miejsca edukacji.

Środki na realizację tych ambitnych projektów pochodzą w dużej mierze z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, co świadczy o znaczeniu tych inwestycji dla całej społeczności. Dodatkowo, wkład własny Gminy blisko 900 tys. zł podkreśla lokalne zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców.

Prace modernizacyjne są zaplanowane na najbliższe miesiące, a czas składania ofert przez wykonawców został wyznaczony do 18 kwietnia 2024 roku. Jest to kolejny krok w kierunku stworzenia bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni miejskiej.


Na podstawie: UM Jaworzno