20 lat Polski w UE: Jaworzno zainwestowało miliard dzięki funduszom europejskim
Dwudziestolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej przyniosło naszemu miastu inwestycje o wartości przekraczającej miliard złotych, z czego ponad połowa to fundusze unijne. Dzięki temu, mieszkańcy cieszą się nowoczesnymi rozwiązaniami w komunikacji miejskiej, infrastrukturze oraz przestrzeniach publicznych.
  1. Ekologiczny transport – inwestycje w autobusy niskoemisyjne.
  2. Nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
  3. Ulepszenia w systemie dróg i infrastrukturze drogowej.
  4. Rozwój terenów zielonych, w tym Plant i GEOsfera.

Prezydent Paweł Silbert podkreśla, że "Dzięki pozyskanym środkom unijnym, pracy samorządu i złożonym wnioskom – jeździmy dziś ekologicznymi autobusami, korzystamy z nowoczesnego systemu wod-kan, korzystamy z nowoczesnej infrastruktury drogowej czy z urządzonych terenów zielonych – Plant, GEOsfery, Gródka".

Nasze miasto, dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy unijnych, znalazło się w ogólnopolskiej czołówce miast rozwijających się dzięki wsparciu z UE. Wartość wszystkich zrealizowanych projektów przekroczyła miliard złotych, z czego 652 miliony złotych pochodziły z dofinansowania unijnego.


Na podstawie: Urząd Miejski Jaworzno