Urząd Miejski Jaworzno: Rozpoczęto sezon wypasu owiec na murawach kserotermicznych
Ochrona muraw kserotermicznych w naszej okolicy wchodzi w kolejny sezon dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypas owiec, które pełnią rolę naturalnych "kosiarek", pomaga utrzymać te wyjątkowe ekosystemy w zdrowiu i równowadze.
  1. Start sezonu wypasu owiec na murawach kserotermicznych rozpoczął się dzisiaj.
  2. Owce będą pasły się nie tylko w Uroczysku Sadowa Góra, ale również na terenach Góry Bielana.
  3. Planowane są również działania konserwacyjne, takie jak koszenie mechaniczne i ręczne.
  4. Remont i rozbudowa ogrodzenia umożliwią bezpieczne korzystanie z terenów zielonych przez mieszkańców.

Brak naturalnego użytkowania tych terenów mógłby prowadzić do ich degradacji, co potwierdza znaczenie tego ekologicznego projektu. „Dzięki przyznanej dotacji będą prowadzone także koszenie mechaniczne i ręczne oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, w tym karczowanie samosiejek i odrostów. Nasze działania obejmą również inne cenne przyrodniczo obszary miasta, w tym tereny muraw galmanowych na Górze Wielkanoc czy w rejonie Długoszyna” – mówi Marzena Adamczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

W związku z przygotowaniami do sezonu wypasu, Wydział Ochrony Środowiska zainwestował w infrastrukturę ogrodzeniową, co nie tylko zabezpiecza teren, ale również zapewnia komfort i bezpieczeństwo odwiedzającym. Dzięki tym działaniom mieszkańcy mogą cieszyć się nie tylko pięknem naturalnego krajobrazu, ale również aktywnie uczestniczyć w jego ochronie, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszej lokalnej przyrody.


Urząd Miejski Jaworzno