Wydział Spraw Obywatelskich informuje: Wygaszenie rejestracji pojazdów sprzed 14 marca 2005 r.
Właściciele pojazdów zarejestrowanych przed 2005 rokiem powinni przygotować się na istotne zmiany. Urząd Miejski ogłosił, że decyzje o rejestracji tych pojazdów, które nie spełniają określonych warunków, zostaną wygaszone 10 czerwca 2024 roku.

Decyzje o rejestracji pojazdów: kto jest objęty wygaszeniem?

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego poinformował, że wygaszeniu podlegają decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed 14 marca 2005 roku. Dotyczy to pojazdów, które przez okres dłuższy niż 10 lat nie miały ważnego okresowego badania technicznego oraz nie były ubezpieczone w zakresie OC. Właściciele takich pojazdów muszą liczyć się z tym, że od 10 czerwca 2024 roku nie będą mogli legalnie korzystać ze swoich samochodów na drogach publicznych.

Jakie pojazdy są wyłączone z wygaszenia decyzji o rejestracji?

Wygaszenie nie obejmuje wszystkich pojazdów. Wyjątkiem są pojazdy zabytkowe oraz wolnobieżne, które nadal będą mogły być zarejestrowane na starych zasadach. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazał Prezydentowi Miasta Jaworzna wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które podlegają wygaszeniu. Dzięki temu urząd dysponuje pełną listą pojazdów, które nie spełniają wymaganych kryteriów.

Co zrobić, jeśli mój pojazd znajduje się na liście?

Właściciele pojazdów, które znalazły się w wykazie, mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat dalszych kroków. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 32 61 81 653 lub osobiście w Referacie Komunikacji Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, pokój nr 127. Godziny pracy referatu to poniedziałek, wtorek, środa i piątek od 7:00 do 14:00, a w czwartek od 7:00 do 16:00.

Jak ponownie zarejestrować pojazd?

Jeśli Twój pojazd znajduje się na liście, decyzja o jego rejestracji zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 roku, co oznacza, że nie będzie można się nim poruszać. Aby ponownie zarejestrować pojazd, konieczne będzie spełnienie warunków dopuszczenia do ruchu, w tym przeprowadzenie ważnego okresowego badania technicznego oraz wykupienie ubezpieczenia OC. Dopiero po spełnieniu tych wymogów pojazd będzie mógł być ponownie zarejestrowany i legalnie użytkowany na drogach.

Podstawa prawna wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

Podstawę prawną dla tych działań stanowi art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 r. poz. 1394). Zmiany te wprowadzają nowe regulacje, które mają na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach oraz uporządkowanie bazy zarejestrowanych pojazdów.


Opierając się na: UM Jaworzno