Do Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie wpłynęło pismo, w którym wyrażone zostały podziękowania za współpracę jaworznickich policjantów od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. Dyrekcja szkoły przekazała podziękowania za prowadzone zajęcia dotyczące cyberprzemocy oraz za okazane wsparcie podczas zdalnego nauczania w dobie pandemii.

Komendant Miejski Policji w Jaworznie młodszy inspektor dr Piotr Uwijała, otrzymał podziękowania od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. W liście skierowanym do szefa jaworznickich policjantów dyrekcja szkoły wyraziła wdzięczność za pomoc, jaką otrzymała od dzielnicowego jaworznickich policjantów tj. mł. asp. Bartosza Wójcickiego, mł. asp. Mateusza Ślusarczyka, sierż. szt. Marcina Zdebika, st. sierż. Marcina Pietrasa, oraz sierż. Anny Tymy - Świerczyńskiej. Policjanci prowadzili zajęcia profilaktyczne w cyklu zajęć dotyczących cyberprzemocy, jak również okazali wsparcie w podczas zdalnego nauczania w dobie pandemii.