Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Wczoraj w samo południe w sali odpraw jaworznickiej Policji odbyło się ślubowanie nowo przyjętych Policjantów. Posterunkowi swoją zawodową ścieżkę rozpoczną kilkumiesięcznym szkoleniem w jednej z policyjnych szkół. Uroczysta zbiórka była również doskonałą okazją do wyróżnienia kilku funkcjonariuszy i mianowania na wyższy stopień służbowy Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Wczoraj o godzinie 14.00 w budynku jaworznickiej komendy odbyła się uroczystość ślubowania, w której uczestniczyli, Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. dr Piotr Uwijała, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinsp. Sławomir Zagrobelny oraz kadra kierownicza Jaworznickiego Garnizonu.Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia - między innymi te słowa wypowiedzieli nowo przyjęci stróże prawa. Szef jaworznickich policjantów podkreślił, że wybrana przez nich droga zawodowa wymagać będzie ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności, dodał również, aby pamiętali, że włożony na siebie mundur czyni ich odpowiedzialnym za społeczeństwo. Ochrona ludzkiego życia i zdrowia ma być w ich służbie celem najwyższym. Teraz nowi funkcjonariusze przez najbliższe miesiące będą zdobywać podstawową wiedzę w zakresie pracy Policjanta w Szkole Policji w Katowicach. Po przeszkoleniu wrócą do naszej komendy i będą pełnić służbę na terenie naszego miasta.

Podczas uroczystości Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego komisarz Seweryn Zięba otrzymał rozkaz personalny  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o awansie na stopień nadkomisarza. Rozkaz wręczył, Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł.insp. dr Piotr Uwijała. Uroczysta zbiórka była również doskonałą okazją do wyróżnienia i wręczenia nagród kilku funkcjonariuszom, wśród których znaleźli się podkom. Artur Zalweski, asp.szt. Krzysztof Pluta, asp.szt. Maciej Sajdak oraz st.asp. Katarzyna Klimczak. Komendant Miejski Policji w Jaworznie zwracając się do stojących przed nim Policjantów, powiedział, że nagrody są wyrazem jego uznania za zaangażowanie w realizację zadań stojących przed Policją, nawet jeśli są to zadania o tak różnym charakterze. Podziękował mundurowym za wzorowo pełnioną służbę oraz godne reprezentowanie Jaworznickiego Garnizonu i budowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji.

 


 

  • Policjanci podczas uroczystości na sali odpraw
  • Policjanci przysięgają  podczas uroczystości na sali odpraw
  • Policjanci podczas uroczystości na sali odpraw