Policjanci z dąbrowskiej i jaworznickiej komendy w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w dniach 01-03 sierpnia w szkoleniu, podczas którego omówiono szereg zagadnień związanych z podejmowaniem interwencji wobec osób o niestandardowym zachowaniu. Jednym z elementów zajęć było doskonalenie taktyki i techniki interwencji, mające na celu podniesienie skuteczności podejmowanych czynności służbowych.

Każdy zawód wymaga systematycznego uzupełniania wiedzy i podnoszenia umiejętności. Dla policjantów na co dzień pełniących służbę w patrolu trzy ostatnie dni upłynęły właśnie z myślą o tym zadaniu. W poniedziałek już od wczesnych godzin porannych na świetlicy rozpoczął się wykład z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane. Na spotkaniu omówiono również zagadnienia związane z interwencjami z życia wziętymi, policjanci wymienili swoje dotychczasowe doświadczenia. Po teoretycznej części szkolenia, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej i Jaworzna wzięli udział w ćwiczeniach przygotowanych przez Instruktora Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych podkom. Bartłomieja Osmólskiego, doskonalących pracę naszych mundurowych. Ich znajomość jest niezbędna, aby bezpiecznie interweniować w wymagających tego sytuacjach. W praktycznej części szkolenia przeprowadzono także ćwiczenia z zakresu zakładania kaftana bezpieczeństwa w celu unieruchomienia rąk zatrzymanego.
Cel minionych zajęć to podniesienie kompetencji zawodowych policjantów związanych z podejmowanymi przez nich interwencjami. Dzięki szkoleniu na bieżąco mogą oni pogłębić wiedzę na temat obowiązujących przepisów, a także doskonalić swoje umiejętności praktyczne, poza tym aktywny udział w szkoleniu pozwoli na eliminowanie błędów w przyszłości.

 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.
 • Nieumundurowani Policjanci w trakcie szkolenia z Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych w pomieszczeniu z materacami. na zdjęciach widzimy szereg technik obezwładniających stosowanych w codziennej służbie.