Wojna w Ukrainie zmieniła wiele. Nasi rodacy szturmem ruszyli do pomocy Ukraińcom, oferując im zakwaterowanie i pracę. Jeśli chodzi o tę ostatnią, zmieniły się dotychczasowe zasady zatrudniania obywateli z Ukrainy. Nowe prawo działa na ich korzyść, natomiast polski pracodawca musi spełnić szereg wymogów.

Jak zatrudniać pracowników z Ukrainy w obecnych czasach?

Jak zatrudniano pracowników z Ukrainy przed 2022 rokiem?

Na naszym rodzimym rynku pracy brakuje pracowników, co nie jest zresztą nowiną. Puste wakaty i co za tym idzie — brak kadry — spędzają pracodawcom sen z powiek. Nasz rząd już w 2018 roku umożliwił zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności posiadania przez nich zezwolenia na pracę. Obywateli Rosji, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Gruzji można było zatrudnić na podstawie uproszczonej procedury. Podstawą stała się rejestracja cudzoziemca na mocy oświadczenia o powierzeniu mu pracy. Owo oświadczenie sprawiło, że obywatele wymienionych państw mogli w naszym kraju pracować do 24 miesięcy. Obostrzenia dotyczyły obcokrajowca, jednak nie samego pracodawcy. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcę przestała obowiązywać półroczna przerwa po wygaśnięciu oświadczenia — następne mógł złożyć natychmiast.

Nasz rząd 12 marca 2022 roku podpisał „Specustawę”. Nadała ona obywatelom Ukrainy nowe uprawnienia. Dotyczyła ona cudzoziemców, którzy przybyli do Polski, uciekając przed działaniami wojennymi na terenie ich kraju. Na podstawie wspomnianej „Specustawy” osoby z Ukrainy mogą przebywać i pracować u nas przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 3 lata (jednak muszą wyrazić chęć, aby pozostać w Polsce).

Cudzoziemcy z Ukrainy otrzymują u nas PESEL i mogą założyć profil zaufany, który jest pomocny w przypadku zatrudnienia.

Nowelizacja „Specustawy” z 12 marca 2022 roku, czyli ukłon w stronę obywateli z Ukrainy

27 stycznia 2023 roku ogłoszono nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Owa nowelizacja wymusza na pracodawcach, którzy zatrudniają beneficjentów „Specustawy”, szereg działań.

Według poprzednio obowiązujących przepisów beneficjenci „Specustawy” mieli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na specjalnych zasadach. Zezwolenie to wydawano automatycznie, a pracodawca nie musiał się w to angażować. Obecnie obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy na zasadach ogólnych. Chodzi tu o:

  • zezwolenie jednolite — na pobyt czasowy i na pracę,
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym kwalifikacji,
  • w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak obecnie zatrudnić obywatela z Ukrainy?

Jeśli upewniłeś się, że spełniasz warunki, aby zatrudnić obywatela z Ukrainy, nadal obowiązuje Cię uproszczona procedura. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest wizyta w urzędzie pracy. To tam składasz i rejestrujesz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dopiero kiedy złożysz ów dokument, pracownik z Ukrainy może podjąć u Ciebie zatrudnienie. Wizytę w urzędzie zaplanuj jednak wcześniej, gdyż jego pracownicy mają 7 dni, aby wpisać Twój dokument do ewidencji oświadczeń. Oświadczenia nie musisz jednak składać osobiście — możesz to zrobić drogą elektroniczną lub listownie.

Jaką dokumentację dołączyć do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Jeśli zatrudniasz obywateli Ukrainy na zasadzie uproszczonej procedury, do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi powinieneś dołączyć:

  • dowód wpłaty w wysokości 100 zł na każdego obywatela,
  • skan ważnego dowodu osobistego, dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu, który potwierdza tożsamość cudzoziemca,
  • skan oświadczenia o Twojej niekaralności,
  • aktualny odpis z KRS — dotyczy on spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Na tym jednak nie koniec formalności. Poinformuj urząd pracy o tym, że obywatel z Ukrainy podjął u Ciebie pracę. Masz na to 7 dni od momentu planowanego rozpoczęcia przez niego swoich obowiązków. Nie zapomnij podpisać umowy ze swoim nowym pracownikiem. Umowa powinna być zgodna z informacjami, które zawarłeś w dokumentacji dla urzędu pracy.

Mimo że formalności, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy, jest niewiele, aby je pozałatwiać, potrzebujesz czasu.

Dobrym pomysłem może okazać się współpraca z agencją pracy tymczasowej, która załatwi za Ciebie wszelkie biurokratyczne procedury. Dzięki wsparciu owej agencji nie martwisz się zakwaterowaniem pracowników. Odpadają Ci również kwestie związane z wypłacaniem wynagrodzeń i prowadzeniem akt osobowych. Agencja pracy tymczasowej pilnuje terminów badań lekarskich (wstępnych i okresowych), jak również kieruje na szkolenia BHP. Co jednak jest znacznym ułatwieniem Twojej firmy — przeprowadza całą rekrutację, więc nie obciążasz budżetu przedsiębiorstwa.

 

Sprawdź naszą ofertę na stronie https://www.jobspol.com/pracownicy-ukraina.html