Urząd Miejski Jaworzno: Wsparcie dla ofiar przestępstw - Tydzień Pomocy w Jaworznie
W Jaworznie nadchodzi wyjątkowy czas wsparcia dla tych, którzy doświadczyli krzywdy w wyniku przestępstw. W dniach od 19 do 25 lutego 2024 r., mieszkańcy będą mieli szansę na skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych, dzięki inicjatywie zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz lokalnych adwokatów. To Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, kiedy prawa i potrzeby ofiar stają się głównym punktem uwagi.
  1. W dniach 19-25 lutego 2024 r. w Jaworznie odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
  2. Izba Adwokacka w Katowicach współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości w organizacji wydarzenia.
  3. Zorganizowano dyżury, podczas których adwokaci będą udzielać nieodpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym.
  4. Porady będą dostępne zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, by zapewnić dostępność wsparcia dla jak największej grupy potrzebujących.
  5. Szeroka współpraca z sądami, prokuraturami, Policją oraz organizacjami pozarządowymi podkreśla multidyscyplinarne podejście do problemu.
  6. Głównym założeniem akcji jest zwrócenie uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas Tygodnia Pomocy, każda z osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej z przestępstwem, otrzyma szansę na nieodpłatne konsultacje z doświadczonymi specjalistami prawa. Inicjatywa ta staje się pomostem między prawnikami a społecznością, umożliwiającym ofiarom przestępstw lepsze zrozumienie ich sytuacji prawnej i dostęp do niezbędnego wsparcia.

Warto podkreślić, że Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem nie jest jedynie akcją informacyjną. Jest to przede wszystkim realne wsparcie i pomoc materialna udzielana przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się prawem. Zwracając uwagę na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, projekt ten stanowi ważny element budowania świadomości społeczeństwa na temat konsekwencji przestępstw i sposobów radzenia sobie z ich skutkami.

Łączenie sił przez różne instytucje i organizacje w ramach Tygodnia Pomocy przypomina, że pomoc prawna i wsparcie społeczne są w zasięgu ręki dla tych, którzy musieli mierzyć się z trudnościami wynikającymi z przestępstw. Jest to przesłanie nadziei i solidarności z osobami, które doświadczyły niesprawiedliwości, podkreślając jednocześnie, że nie są one pozostawione same sobie w walce o swoje prawa.


Na podst. Urząd Miejski Jaworzno