UM Jaworzno: Ostatnie dni na złożenie wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu
Nadchodzi ostatnia szansa dla mieszkańców na pozbycie się azbestu za darmo. Urząd Miasta przypomina, że tylko do końca marca można zgłosić chęć skorzystania z dofinansowania na usunięcie tego szkodliwego materiału. Jest to niepowtarzalna okazja, aby zadbać o zdrowie i środowisko bez dodatkowych kosztów.
  • Do 29 marca, do godziny 12:00, trwa nabór wniosków o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu.
  • Prace planowane są na okres letni 2024 roku.
  • Informacje i wnioski dostępne w siedzibie Urzędu oraz online.

W ramach inicjatywy miasta, właściciele nieruchomości mogą zgłosić chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest, które znajdują się w ich budynkach mieszkalnych czy gospodarczych. Jest to część większego projektu mającego na celu oczyszczenie przestrzeni miejskiej z tego niebezpiecznego materiału.

Zakres dofinansowania obejmuje nie tylko sam demontaż, ale również transport i unieszkodliwienie azbestu, co jest kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Warto jednak pamiętać, że koszty związane z montażem nowych pokryć dachowych pozostają po stronie właścicieli.

Usunięcie azbestu przewidziane jest na okres letni tego roku, a dokładniejszy harmonogram prac zostanie ustalony z wybraną przez miasto firmą, która zajmie się realizacją zadania. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na szybką i profesjonalną obsługę.

Każdy, kto jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, powinien jak najszybciej zgłosić się do Urzędu Miasta z odpowiednim wnioskiem. Warto skorzystać z tej unikalnej szansy, by przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i podnieść jakość życia w naszej społeczności.


Wg inf z: UM Jaworzno