Urząd Miejski w Jaworznie: Targi Edukacji 2024 - przegląd ofert szkół ponadpodstawowych
W przestrzeni Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS zagościła przyszłość edukacji. Lokalne szkoły ponadpodstawowe zaprezentowały swoje atuty, otwierając drzwi przed uczniami stojącymi na edukacyjnym rozdrożu. Wydarzenie, zainicjowane przez Tomasz Jewułę oraz Irenę Wojtanowicz-Stadler, stworzyło platformę wymiany doświadczeń i inspiracji.
  • Wydarzenie otworzyli Tomasz Jewuła i Irena Wojtanowicz-Stadler.
  • Szkoły ponadpodstawowe prezentowały swoje oferty edukacyjne.
  • Spotkanie z seniorami oraz nauczycielami umożliwiło zdobycie cennych informacji.
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyróżniło się prezentacją oferty.

Podczas wydarzenia, które stało się swoistym mostem łączącym pokolenia i doświadczenia, uczniowie mieli okazję zanurzyć się w świat możliwości, jakie otwierają przed nimi lokalne placówki oświatowe. Wśród nich znalazły się zarówno licea ogólnokształcące, jak i zespoły szkół ponadpodstawowych, każda z nich kusząca unikalnym profilem i perspektywami na przyszłość.

Nie tylko teoretyczna wiedza była na wyciągnięcie ręki. Uczestnicy targów mieli okazję do rozmów twarzą w twarz z tymi, którzy edukacyjną ścieżkę mają już za sobą - starszymi kolegami oraz nauczycielami, którzy z pasją dzielili się swoimi doświadczeniami i radami. To właśnie te bezcenne rozmowy pomagają uczniom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w ich życiu - wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Wśród prezentujących się instytucji szczególną uwagę zwróciło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, prezentujące oferty kształcenia dopasowane do zmieniającego się rynku pracy, podkreślając tym samym rolę ciągłego rozwoju i adaptacji do nowych wyzwań. W tym kontekście targi edukacji stały się nie tylko przeglądem ofert edukacyjnych, ale też przestrzenią inspiracji i motywacji do kształtowania własnej, niepowtarzalnej przyszłości.

To wydarzenie było przypomnieniem, że edukacja to podróż, która zaczyna się od wyboru, a kończy tam, gdzie granice naszych ambicji. Dla wielu uczniów targi były pierwszym krokiem na tej ekscytującej drodze.


Według informacji z: Urząd Miejski w Jaworznie