Termomodernizacje w przedszkolach i przychodniach ZLO za 8,47 mln zł
W czwartek, 6 czerwca 2024 roku, gmina podpisała umowę na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w miejskich przedszkolach oraz przychodniach. Za realizację projektu odpowiada firma WIK-WERO Mazur Grażyna z Kielc. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej tych placówek, co ma przynieść zarówno oszczędności, jak i korzyści ekologiczne.
  1. Gmina podpisała umowę z wykonawcą.
  2. Modernizacja obejmuje przedszkola i przychodnie.
  3. Wartość inwestycji to 8,47 miliona złotych.
  4. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przedmiotem umowy jest kompleksowe przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech miejskich przedszkolach: PM nr 12 przy ul. Fredry, PM nr 14 przy ul. Wincentego Muchy, PM nr 15 przy ul. Azot oraz PM nr 27 przy ul. Piłsudskiego. Prace obejmują m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo, w przedszkolach nr 12 i 27 zostaną usunięte świetliki w wewnętrznych dziedzińcach.

W ramach inwestycji, w czterech placówkach Zespołu Lecznictwa Otwartego (ZLO) przeprowadzone zostaną prace związane z termomodernizacją. Modernizacji poddane zostaną budynki przy ul. Grunwaldzkiej 235, ul. Nosala 5, ul. Katowickiej 59 oraz ul. Wygoda 58. Oprócz termomodernizacji, w trzech z tych placówek (Jeleń, Podwale i Łubowiec) wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (c.o.).

Wartość całej inwestycji wynosi 8,47 miliona złotych, z czego 8 milionów złotych pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym środkom gmina będzie mogła znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich placówek, co przyniesie korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

Warto zauważyć, że w ramach prac w przedszkolach zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, co jest zgodne z ekspertyzą ornitologiczną. To działanie pokazuje, że gmina zwraca uwagę nie tylko na oszczędności energetyczne, ale także na ochronę środowiska naturalnego.

Podsumowując, podpisanie umowy na termomodernizację miejskich przedszkoli i przychodni to krok w stronę nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Prace te przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek, przynosząc korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.


Urząd Miejski w Jaworznie