Poradnia AZYMUT otrzymuje wsparcie finansowe Gminy na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży
W Jaworznie kontynuowana będzie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Poradnia „AZYMUT” otrzymała wsparcie finansowe od Gminy, co umożliwi dalsze świadczenie specjalistycznych usług zdrowotnych.

Wsparcie finansowe dla Poradni „AZYMUT” na drugą połowę 2024 roku

Prezydent Miasta Jaworzna przyznał dotację celową w wysokości 300 tys. zł na kontynuację zadania związanego z udzielaniem porad psychologiczno-psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Środki te zostaną przeznaczone na działalność Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, który realizował ten program w pierwszej połowie roku, będzie kontynuował swoje działania.

Dlaczego zdrowie psychiczne młodzieży jest tak ważne?

Zastępca Prezydenta, Łukasz Kolarczyk, podkreśla, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży powinno być w centrum uwagi. Wspomina o licznych wyzwaniach, przed którymi stoją młodzi ludzie zarówno w życiu codziennym, jak i w szkole. „Zapewnienie odpowiedniej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest kluczowe, ponieważ to właśnie w młodym wieku kształtują się podstawy, które wpływają na dalsze życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Problemy psychiczne, takie jak depresja, lęki czy zaburzenia zachowania, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i leczone. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zapewnili młodym ludziom dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej. Nie możemy zapominać, że inwestując w zdrowie psychiczne młodego pokolenia, inwestujemy w przyszłość nas wszystkich.”

Zakres usług i zespół specjalistów Poradni „AZYMUT”

Poradnia „AZYMUT” oferuje kompleksowe usługi zdrowotne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. W jej skład wchodzą psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci środowiskowi oraz lekarz psychiatra dziecięcy. Zespół jest doświadczony i stale podnosi swoje kwalifikacje, pracując pod stałym nadzorem superwizora. Współpraca między specjalistami z różnych dziedzin i instytucji, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy czy Sąd, zapewnia pacjentom wszechstronne wsparcie.

Kontynuacja programu wsparcia psychologicznego w Jaworznie

Program wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Jaworznie jest realizowany od kilku lat i cieszy się dużym uznaniem. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy, Zespół Lecznictwa Otwartego będzie mógł kontynuować swoją pracę, zapewniając młodym mieszkańcom dostęp do niezbędnej pomocy. W dobie rosnących wyzwań i problemów psychicznych wśród młodzieży, tak kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego jest niezbędne.


Na podst. UM Jaworzno