0Dnia 28.03.2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie w ramach kampanii społecznej Wojewody Śląskiego „Czad i ogień. Obudź czujność”. W podsumowaniu wzięło udział 16 dzieci, koordynatorka szkoły Pani Anita Biela oraz koordynator kampanii z ramienia komendy – st. kpt. Marcin Ziemiański. Spotkanie było okazją do sprawdzenia wiedzy, którą dzieci zdobyły na zajęciach.

 
 
W ramach przypomnienia omówiono ponownie zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz przypomniano budowę i działanie czujnika tlenku węgla. Poruszano również zagadnienia profilaktyki p-poż. oraz bezpiecznego zachowania. W nagrodę za udział w programie dzieci uczestniczące otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.