0W dniach 25-27 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Jaworznie zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych oraz zagrożeń dla ratowników podczas takich zdarzeń (m.in. omówiono zjawisko wstecznego ciągu płomieni). 

 
 
Szkolenie prowadził p.o. z-cy d-cy JRG w Jaworznie st. kpt. Bartosz Smolarczyk. 
W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze systemu codziennego oraz funkcjonariusze ze wszystkich zmian służbowych z JRG Jaworzno. W czasie szkolenia, do zobrazowania procesów zachodzących podczas pożarów wewnętrznych, wykorzystano akwarium Giselssona.