Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki Marty Niciarz, wieloletniej pracownicy MZDiM.

Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz najszczersze słowa wsparcia.