Dzień Otwarty w Podłężu: Mieszkańcy i Prezydent Silbert Dyskutują o Rozwoju Dzielnicy
Mieszkańcy Jaworzna z entuzjazmem angażują się w kształtowanie przyszłości swojej dzielnicy. Podczas Dnia Otwartego na Podłężu, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 7, społeczność miała okazję do bezpośredniego dialogu z władzami miasta oraz do zapoznania się z kluczowymi projektami, które mają na celu podniesienie Jaworzna na jeszcze wyższy poziom.
  1. Dzień Otwarty na Podłężu z Miejskimi Projektami zgromadził mieszkańców zainteresowanych rozwojem dzielnicy.
  2. Prezydent Paweł Silbert wziął aktywny udział w dyskusjach na temat nowych przedsięwzięć.
  3. Spotkanie było okazją do wymiany pomysłów i wspólnego zastanowienia się nad przyszłością Jaworzna.
  4. Prezentowane były plany inwestycji, takie jak budowa stadionu lekkoatletycznego i Skateparku.
  5. Organizowane warsztaty i programy profilaktyczne zwracały uwagę na segregację odpadów oraz zdrowie mieszkańców.
  6. Miejska Biblioteka Publiczna zadbała o atrakcje dla najmłodszych, promując czytelnictwo.
  7. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej o Jaworznickim Budżecie Obywatelskim oraz dostępności działek gminnych.
  8. Spotkanie wpisuje się w prace nad Strategią Rozwoju Jaworzna 2030+, która ma odpowiadać na współczesne wyzwania.

Jaworzno buduje swoją przyszłość na trwałym fundamencie dialogu społecznego i współpracy między mieszkańcami a władzami miasta. Prezydent Paweł Silbert podkreślił, że partycypacja mieszkańców jest kluczowa dla sukcesu naszych projektów. Dzień Otwarty na Podłężu to doskonała okazja do wymiany pomysłów i wspólnej pracy nad naszym wspólnym celem – podniesienia Jaworzna na jeszcze wyższy poziom. Zdaniem prezydenta, aktywność mieszkańców ma wpływ nie tylko na bieżące inicjatywy, ale również na długofalową strategię rozwoju miasta.

Dzień Otwarty na Podłężu pokazał, że Jaworzno jest miastem, w którym każdy mieszkaniec może mieć realny wpływ na otaczającą go rzeczywistość. Takie inicjatywy jak warsztaty z segregacji odpadów, bogaty program profilaktyczny dla najmłodszych czy edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, pokazują, że Jaworzno stawia na edukację i angażowanie swoich mieszkańców w kluczowe dla miasta procesy. To właśnie społeczna odpowiedzialność, dialog i wspólne działanie, stanowią o sile lokalnych społeczności, które razem kształtują przyszłość swojego miejsca na ziemi.


Na podst. Urząd Miejski w Jaworznie