KMP w Jaworznie: Uroczystości Dnia Służby Cywilnej w lokalnej policji
W świecie, gdzie bezustannie doceniamy bohaterów w mundurach, warto pamiętać również o tych, którzy swoją pracą na zapleczu wspierają funkcjonowanie kluczowych instytucji. W Jaworznie oraz w Katowicach odbyły się uroczystości, które rzuciły światło na nieocenioną rolę pracowników służby cywilnej w strukturach Policji, świętując ich poświęcenie i profesjonalizm.
  1. Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. jako punkt odniesienia dla nowo ustanowionego Dnia Służby Cywilnej obchodzonego 17 lutego.
  2. Obchody Dnia Służby Cywilnej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w komendzie w Jaworznie, z udziałem kluczowych postaci śląskiej Policji.
  3. Wyróżnienie pracowników służby cywilnej medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz wręczenie listów gratulacyjnych przez wysokie rangi urzędników.
  4. Podkreślenie w przemówieniach znaczenia pracy osób zatrudnionych w służbie cywilnej dla sprawnego funkcjonowania Policji.
  5. Artystyczne uświetnienie uroczystości przez muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W kręgu uznania, który zwykle otacza funkcjonariuszy mundurowych, łatwo zapomnieć o tych, którzy pracują za kulisami. Pracownicy cywilni, choć rzadziej stają w świetle reflektorów, są nieodzownym elementem, który zapewnia płynność i efektywność działania policji. W uznaniu ich pracy i oddania, w tym roku wprowadzono nową datę świętowania ich wkładu - 17 lutego, odnosząc się do historycznej ustawy z 1922 roku, która po raz pierwszy zdefiniowała rolę i znaczenie służby cywilnej w strukturach państwowych.

W znaczący piątek, zarówno w Katowicach, jak i w jaworznickiej komendzie, odbyły się uroczystości, które miały na celu podkreślenie roli pracowników cywilnych. Uroczystość główna zgromadziła znaczące postacie, włączając w to Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektora Tomasza Michułkę, jego zastępcę, inspektora Artura Bednarka, a także II Wicewojewodę Śląskiego, Michała Kopańskiego. Wyróżnienie pracowników medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz wręczenie listów gratulacyjnych podkreśliły wagę ich codziennej, niejednokrotnie niewidocznej dla oczu społeczeństwa, pracy.

II Wicewojewoda Śląski, Michał Kopański, w swoim przemówieniu, zwrócił uwagę na niezastąpiony wkład pracowników cywilnych w realizację misji Policji. Podkreślił, że ich praca, choć często pozostająca w cieniu, jest fundamentem, na którym opiera się bezpieczeństwo i porządek publiczny. "Bez nich trudno by było wykonywać jakikolwiek obowiązki" - mówił, dziękując za ich poświęcenie i profesjonalizm.

Warto również wspomnieć o artystycznym akcencie, który umilił uroczystości – występy muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wraz z solistami Karoliną Leszko i Marcinem Roszakiem, dodały ceremoniom wyjątkowego charakteru. Wyrazem uznania było również osobiste złożenie życzeń przez szefa jaworznickiego garnizonu, insp. dr Piotra Uwijałę, w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej budynku jaworznickiej komendy.

Z inicjatyw takich jak Dzień Służby Cywilnej, wyłania się obraz organizacji, która potrafi docenić każdego, kto przyczynia się do jej sukcesu. To przypomnienie, jak ważna jest każda rola w złożonym mechanizmie, jakim jest Policja, a także znak uznania dla tych, którzy na co dzień pracują w tej mniej widocznej, lecz równie istotnej sferze.


Według informacji z: KMP w Jaworznie