2 mln zł na nowy wóz strażacki dla jaworznickiej PSP
Prezydent miasta zdecydował o przekazaniu 2 milionów złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla strażaków. Dzięki tej inicjatywie, jednostka Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście wzbogaci się o nowy wóz z drabiną mechaniczną, co znacząco poprawi skuteczność działań ratowniczych.
  1. Radni jednogłośnie zatwierdzili przekazanie 2 mln złotych na nowy wóz strażacki.
  2. Prezydent ogłosił modernizację obiektów strażackich.
  3. Łączny budżet na modernizację to 7,9 mln zł.
  4. Współpraca z Wojewódzką Komendą PSP w Katowicach.

Prezydent miasta przedłożył radnym projekt uchwały dotyczący przekazania 2 mln złotych na zakup nowoczesnego samochodu strażackiego z drabiną mechaniczną. Podczas sesji, która odbyła się 23 maja 2024 roku, radni jednogłośnie przychylili się do tej propozycji. Dzięki temu nasze miasto będzie dysponować jednym z najnowocześniejszych wozów strażackich, co z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Pomysł dofinansowania zakupu nowego wozu strażackiego narodził się z inicjatywy Komendanta Miejskiej PSP, st. bryg. Patrycjusza Fudały, który zwrócił się z prośbą o wsparcie do prezydenta miasta. Środki na zakup wozu będą pochodzić częściowo z budżetu miasta, a częściowo z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Ważnym aspektem całej operacji będzie podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim PSP, co umożliwi przekazanie dotacji za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

„W ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowaliśmy przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych w istniejących obiektach strażackich, takich jak remizy m.in. w OSP Jeleń, Byczyna, Dąbrowa Narodowa czy Długoszyn. Dodatkowo, Państwowa Straż Pożarna otrzyma 2 mln zł dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego. Na ten cel zabezpieczymy środki w łącznej wysokości 7,9 mln zł” – mówił podczas podpisania porozumienia prezydent Paweł Silbert.

Pod koniec marca 2024 roku, w uznaniu za wzorową postawę i skuteczność działań jaworznickich strażaków, prezydent ogłosił realizację kolejnego wieloletniego programu modernizacji obiektów strażackich oraz doposażenia jednostek w nowy sprzęt. Budżet na ten cel w latach 2024-2028 wynosi 7,9 mln zł, co obejmuje zarówno modernizację obiektów, jak i zakup nowoczesnych samochodów pożarniczych. Gmina planuje również korzystać ze środków zewnętrznych, aby jeszcze bardziej wspierać lokalne jednostki OSP i PSP.

Realizacja tego programu jest niezwykle ważna nie tylko ze względu na poprawę warunków pracy strażaków, ale przede wszystkim dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Nowoczesny sprzęt i zmodernizowane obiekty pozwolą strażakom na jeszcze skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia i szybkie niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych.


Źródło: UM Jaworzno