Dotacja do żłobków i klubów dziecięcych wzrośnie do 500 zł
Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą liczyć na większe wsparcie finansowe w opiece nad dziećmi. Gmina zwiększa dotację na utrzymanie maluchów w prywatnych placówkach opieki.
  1. Dotacja wzrasta z 300 zł do 500 zł.
  2. Wsparcie obejmuje prywatne żłobki, klubiki dziecięce i opiekunów dziennych.
  3. Decyzja podjęta podczas sesji Rady Miejskiej.
  4. Łączna kwota dofinansowania w 2024 roku wyniosła 1 468 000 zł.

W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania najmłodszych w placówkach opieki, gmina postanowiła zwiększyć dotację na dziecko do 500 zł miesięcznie. Propozycję tę złożył Prezydent Miasta Paweł Silbert, a podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej została ona zaaprobowana przez radnych.

Paweł Silbert wyjaśnił powody tej decyzji: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta proponujemy zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 500 zł. Istnieją przesłanki ekonomiczne do zwiększenia tej dotacji ze względu na wzrost kosztów utrzymania najmłodszych dzieci w placówkach opieki takich jak żłobki czy klubiki dziecięce”.

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje czternaście prywatnych placówek, które oferują opiekę nad dziećmi do lat 3. Łącznie zapewniają one 408 miejsc dla dzieci w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Gmina wspiera te placówki finansowo od 1 września 2018 roku, a na rok 2024 przeznaczono na ten cel 1 468 000 zł.

Warto również zaznaczyć, że gmina nie zapomina o wsparciu dla Miejskiego Żłobka, do którego uczęszcza obecnie 106 dzieci. Roczny budżet na jego działalność wynosi niemal 3 mln złotych. To pokazuje, jak istotne dla lokalnych władz jest zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia dla najmłodszych mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miejski Jaworzno